İyi Hal Raporuna İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/14 BASIN AÇIKLAMASI 24.02.2022
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında “Mahkûmların ‘iyi hâl’ raporuna çözüm aranıyor” başlıklı haberlerde, pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır idare ve gözlem kurullarının toplanamadığı, kurulların toplanamaması sebebiyle raporların hazırlanamadığı iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, ceza infaz kurumları bünyesinde bulunan İdare ve Gözlem Kurulları, pandemi şartlarında dahi toplantı ve değerlendirmelerine ara vermeksizin, hükümlülerin iyileştirme programlarına uyumu ve toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadıkları bağlamında 50 kriter çerçevesinde değerlendirmelerine devam etmektedir.

İdare ve gözlem kurullarının toplanamaması, değerlendirmelerine ara verildiği iddiaları gerçeklikten tamamen uzak olup, 24.02.2022 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda gerçekleştirilen toplantı, iyi hal mevzuat ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

Söz konusu iddialar kurumlarımıza yönelik kamuoyunda algı oluşturma amacını taşımakta olup; gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.