Kamuoyuna Yansıyan Çıplak Arama İddialarına İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/59 BASIN AÇIKLAMASI 10.12.2022
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan hükümlü N.Y.’ye yönelik çıplak arama ve hükümlü E.Ö’yü ziyarete gelen eşi F.Ö. ile çocuklarına yönelik çıplak arama iddialarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ceza infaz kurumlarında özel alanlar (banyo, tuvalet, arama odaları) haricinde diğer alanların tamamı kamera kayıtlarıyla sürekli inceleme ve denetim altındadır.

İnceleme neticesinde hükümlü N.Y’nin Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kabul işlemleri yapıldıktan sonra saat 17:22-17:26 arası ilgili bölüme alınarak 4 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde sadece üst araması yapılmıştır.

Adli suçtan hükümlü E.Ö’yü ise Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyarete gelen eşi F.Ö ve çocuklarına yönelik çıplak arama yapıldığına ilişkin iddialar üzerine yapılan detaylı inceleme neticesinde;

07.10.2022 tarihinde ziyaretçi F.Ö. kuruma ziynet eşyasıyla girmeye çalışmış ve bunun üzerine kendini uyaran personele hakaret ettiği tespit edilmiştir.

F.Ö. Daha sonra ziynet eşyasını emanet dolabına bırakmasının ardından üst araması yapılarak kuruma alınmıştır.

Ayrıca ziyaretçi F.Ö. ile birlikte gelen çocukları da arama kabinlerinde sadece 3 dakika kadar kalarak üst araması yapılmıştır.

Ancak ziyaretçi F.Ö.’nüm kurum girişinde olay çıkarması, kurum personelimize hakaret etmesi üzerine Kurum Müdürlüğü tarafından tutanak düzenlenerek Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi (o) bendi uyarınca adli yönden gereği için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Bunun üzerine kurum müdürlüğünün 11.10.2022 tarihli yazısı ile F.Ö.’nün 6 ay süre ile kapalı ve açık ziyaretlerden men edilmesine karar verilmiştir.

Ziyaretten yasaklılık kararı, ilgilinin başvurusu üzerine infaz Hakimliğince incelenmiştir.

F.Ö.’nün usulüne aykırı arama yapıldığına ilişkin başvurusu üzerine ilgili personel hakkında incelenen kamera kayıtları ve diğer deliller değerlendirilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kovuşturmaya yer olmadığına” kararı verilmiştir.

Adı geçen F.Ö.’nün ceza İnfaz kurumu girişinde görevli personele hakaretleri sebebiyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda “zincirleme şeklinde kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan iddianame tanzim edilmiştir.

Ceza infaz kurumlarında tüm aramalar 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun çerçevesinde ve mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır.

Söz konusu haberler ve iddialar kurumlarımızı karalamaya yönelik olup tamamen asılsızdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.