Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları-VI

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun ceza infaz kurumlarına ilişkin tavsiye kararları, tedbirlere ilişkin kararların dayanağını ve gerekçesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirlere dair kararlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatına ve ilgili kurumlara iletilmektedir. Kurumlarda olası Kovid-19 pozitif vakaların önüne geçilebilmesi için dinamik bir çalışma modeli oluşturulmuş, pozitif vaka belirtisine rastlanması veya pozitif vakanın tespit edilmesi halinde izlenecek yöntemlere dair etkin, süratli ve eşgüdüm içinde bir çalışma yürütülmesi sağlanmıştır.

Koronavirüs ile etkin ve süratli mücadele konusunda Bakanlığımızın aldığı tedbirler ile Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda infaz hizmetleri, hem aksatılmamakta hem de hükümlü veya tutuklularla personelin ve vatandaşlarımızın sağlığı azami düzeyde korunmaktadır.

Başka bir hastalık nedeniyle acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlüler, ceza infaz kurumuna döndüklerinde 14 gün bu amaç için ayrılmış alanlarda izolasyona tabi tutulduktan sonra PCR testi yapılarak sonucuna göre odalara alınmaktadır.

İlk kabulde Kovid-19 semptomu bulunduğu değerlendirilen hükümlü ve tutuklular, hekim tavsiyesine göre ceza infaz kurumunda ayrı odalarda veya hastane ortamında gözlem ve tedavileri tamamlandıktan sonra ceza infaz kurumlarına alınmaktadır.

Zorunlu nakil, açık ceza infaz kurumuna ayrılma gibi sebeplerle başka bir kuruma giden her hükümlü ve tutukluya sağlık raporu alınmasının yanı sıra PCR testi yaptırılarak sonucuna göre hareket edilmektedir.

Ceza infaz kurumları personelinin görevleri gereği yapacakları üst aramaları, kısmi ve genel aramalarda; eldiven, maske ve siperlik kullanması, uygun görülecek alanlara el dezenfektanları konulması, kuruma girişlerde mutlak suretle ellerin dezenfektanla temizlenmesi ve sık sık sabunla el yıkanmak suretiyle el hijyenine dikkat edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca ziyaretçiler yönünden HES Kodu uygulaması tüm kurumlarımızda titizlikle sürdürülmektedir.  

Sağlık Bakanlığı ulusal aşı programı kapsamında, diğer vatandaşlarda olduğu gibi ceza infaz kurumlarında bulunan ve aşı olmayı kabul eden tüm hükümlü ve tutuklulara aşıları yaptırılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılama işlemleri devam etmektedir. 04.01.2022 tarihi itibariyle ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan 1. Doz aşı yaptıranların oranı % 95, 2.Doz aşı yaptıranların oranı % 87’dir.

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; (Ek:14/4/2020-7242/53 md.) yasada mevcut şartları taşıyan hükümlüler hakkında Kovid-19 izni düzenlenmiştir. Anılan hüküm ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler Kovid-19 iznine gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tavsiyesi doğrultusunda ilgili hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri nedeniyle bulaş riski artmış olsa da yukarıda belirtilen tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelimizin özverili gayreti sayesinde 384 ceza infaz kurumumuzda dışarıdan içeri/içeriden dışarı temas asgariye indirilmiş ve böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutulabilmiştir.

Mevcut durumda;
Şu an itibarıyla 384 ceza infaz kurumumuzdan 90’ında pozitif vaka bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre; ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularda görülen Kovid-19 vaka sayısı 543’tür. Bu hükümlü ve tutuklulardan 61’inin tedavilerine Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak devam edilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden hükümlü ve tutuklulardan 1’i yoğun bakım ünitesinde bulunmaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen 482 hükümlü ve tutuklunun ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup; genel sağlık durumları iyidir.

Koronavirüs salgınından etkilenen hükümlü ve tutuklu yakınlarına, sağlık durumları ile ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Yine Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre; Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hayatlarını kaybeden 32 hükümlü ve tutuklunun kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri sırada, 19 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettikleri tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri, İl Pandemi Kurulları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iş birliği içerisinde insan sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkı için alınan tedbirler, tüm kurumlarımızda etkin bir şekilde ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.