Malatya İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Malatya Valilik Önü Kapalı Çarşı Üstünde Açıldı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki değişik illerde düzenlenen “İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı”nın bu yıl ilki Malatya ilinde Valilik önü Kapalı Çarşı üstündeki alanda açılışı yapıldı.
Fuarda 58 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek ve satışı yapılacaktır. Bunun yanı sıra ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlülere yönelik yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

17 Nisan 2019 tarihinde saat 14:00’da resmi açılışı yapılan fuarın açılış törenine, Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkçi Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeleri Yaşar Şimşek, Ali Cengiz Köseoğlu, Hüseyin Şahin, Alp Arslan ve Mehmet Ademoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahaddin Gürkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceyhan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile, ilçe belediye başkanları çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, yargı mensupları kent protokolünden ve sivil toplum kuruluşundan temsilciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz yaptığı konuşmasında, "Toplum düzenini ağır şekilde bozan ‘suç’ dediğimiz olgu ile mücadele devletin en önemli görevlerinden biridir.
Suçu bütünüyle yok etmek hiç bir zaman mümkün olmasa da, suç işleme oranını azaltarak, mükerrer suçluluğu bir dereceye kadar önlemek imkân dâhilinde bulunmaktadır. Ceza adalet sistemimiz, yani mahkemeler ve ceza infaz kurumları tam olarak bu görevi yerine getirmektedir.

Suçun karşılığı olan hapis cezasının, insan onuruna yaraşır şekilde infaz edilmesi temel gerekliliktir. Tutuklu ve hükümlülerin tekrar suç işlemelerini engellemek için, onları cezaevlerinde her yönden eğiterek, ahlaki değerler ve mesleki bilgi ile donatmak en büyük önceliğimizdir. Kurumlarımızdaki değerler eğitimi, sosyo-kültürel faaliyetler, sağlık hizmetleri, sportif faaliyetler, meslek ve sanat edindirme kursları bu kapsamda kurumlarda yürüttüğümüz faaliyetlerdir.
Şu an itibariyle ceza infaz kurumlarımızda 40.000 civarında tutuklu ve hükümlü, değişik seviyelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Birçok hükümlü ve tutuklunun okuma yazma kursundan doktora yapmaya kadar her aşamada eğitimini sürdürmektedir" şeklinde ifadelirini dile getirdi. Tüm protokole ve katılıcımlara saygı ve selamlarını sunarak konuşmasını tamamladı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Selahattin Menteş, Malatya’nın yetiştirdiği değerli devlet adamı 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal’ı rahmet ve minnetle anarak başladığı konuşmasında; "Ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmaları, tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata entegre olarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamaktadır.

Bu meslek edindirme kursları aracılığıyla kendilerine verilen teorik bilgileri işyurtlarında çalışarak pratiğe dönüştüren hükümlü ve tutuklularımız, bu eğitimler sayesinde ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi becerilerini de geliştirmektedirler.
El sanatlarımızın nesilden nesile aktarılmasını sağlayan, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımlar ile ülke ekonomisine katkı veren, açılan meslek kursları ile sanayi ve hizmet sektörünün duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknoloji ile özel sektöre örnek olan, organik tarım ve hayvancılık çalışmaları ile bu çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan işyurtları kurumumuz bu faaliyetleri ile günümüz Türkiye'sinde çalışma hayatına destek sağlayan katma değeri yüksek bir kurum olmuştur. Ceza adalet ve infaz sistemimizin temel amacı; suç işleyen kişilerin tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, bu kişilerin topluma kazandırılarak sorumluluk bilincine sahip birey olarak hayatlarını sürdürmeleri önem taşımaktadır.
Bu kapsamda suça sürüklenen hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile topluma kazandırılması amacını güden “İnsan Odaklı” infaz sistemimiz modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumdadır." şeklindeki ifadeler ile fuarın hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Dünyaya örnek olan bu organizasyonlardaki temel amaç; ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen temel eğitim ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirerek, hükümlü ve tutukluları cezanın infazından sonra topluma yararlı birey olarak sosyal hayata geri kazandırılmaktadır.
Fuar, 7 gün süreyle, 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacaktır.

Fotoğraflar