Mühendis, Veteriner ve Psikolog Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakata Katılacak Adaylara İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere; Mühendis, Veteriner ve Psikolog Alım İlanı 31.12.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu personel alım ilanına ilişkin başvurular, 03.01.2022 tarihinde başlamış ve 17.01.2022 tarihi saat 17.30 itibarıyla sona ermiştir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 6.199 adayın başvuruları incelenmiştir. Her bir pozisyon için ayrı olmak üzere, KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınmış olup, en yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle sıralama oluşturulmuştur. Bu doğrultuda; aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. 
 

Pozisyon Unvanı İstihdam Şekli Kontenjan Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı (Kontenjan Sayısı*3)
Psikolog Kadrolu 140 420
Veteriner Hekim Kadrolu 7 21
İnşaat Mühendisi Kadrolu 3 9
Gıda Mühendisi Kadrolu 1 3
Deri Mühendisi Kadrolu 1 3
TOPLAM 152 456

Sözlü sınava katılacak aday bilgileri ilan ekindeki sorgu ekranından görüntülenebilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında (Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü sınavda;
a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20
Puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Mülakat;
İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,
Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0(312) 507 04 00

İLÂNEN DUYURULUR
 

SONUÇ SORGULAMA