Personel Durumu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kadro Durumu (05.04.2022)
UNVANI  DOLU KADRO/POZİSYON
AMBAR MEMURU 127
AŞÇI 238
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 896
CEZAEVİ KÂTİBİ 178
CEZAEVİ MÜDÜRÜ 929
CEZAEVİ TABİBİ 8
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YRD. 71
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ 118
DİŞ TABİBİ 176
DİYETİSYEN 2
ECZACI 0
EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ 0
EĞİTİM UZMANI 1
GEMİ ADAMI 0
HASTA BAKICI 0
HEMŞİRE 0
HİZMETLİ 519
İDARE MEMURU 539
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 1.507
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 30.376
KALORİFERCİ 157
KAPTAN 0
MEMUR 470
MİMAR 1
MÜHENDİS 61
ÖĞRETMEN 647
PROGRAMCI 0
PSİKOLOG 767
SAĞLIK MEMURU 437
SANTRAL MEMURU 4
SAYMAN 184
SOSYAL ÇALIŞMACI 268
SOSYOLOG 354
ŞEF 102
ŞOFÖR 1.248
TAHSİLDAR 4
TEKNİSYEN 925
TEKNİSYEN YARDIMCISI 51
UZMAN TABİP 0
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLET. 5
VETERİNER HEKİM 7
VEZNEDAR 15
TOPLAM KADROLU PERSONEL 41.392
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(657 4/B) 28.524
CEZAEVİ KATİBİ(BÜRO PERSONELİ-657 4/B) 1.017
TEKNİSYEN(657 4/B) 484
ŞOFÖR(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) 1.172
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (657/4-B) 435
FİZYOTERAPİST (657/4B) 1
HEMŞİRE (657 4/B) 129
AŞÇI(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) 206
KALORİFERCİ(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) 119
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ(657-4/B) 9
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ(657-4/B) 20
MÜHENDİS (4/B) 0
PSİKOLOG 4/B 140
SAĞLIK TEKNİKERİ (657 4/B) 19
SOSYAL ÇALIŞMACI 4/B 27
ÖĞRETMEN (657/4-B) 61
VETERİNER (657 4/B) 2
TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL 32.365
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ(Ş) 1
AMBAR MEMURU(Ş) 3
CEZAEVİ KATİBİ(Ş) 6
CEZAEVİ MÜDÜRÜ(Ş) 19
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜRÜ (Ş) 1
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI (Ş) 1
DİYETİSYEN(Ş) 1
KALORİFERCİ(Ş) 1
HİZMETLİ(Ş) 69
İDARE MEMURU(Ş) 14
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU(Ş) 12
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4/B(Ş) 4
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(Ş) 524
MEMUR(Ş) 81
ÖĞRETMEN(Ş) 17
PSİKOLOG(Ş) 7
SAYMAN(Ş) 2
SOSYOLOG(Ş) 40
ŞOFÖR(Ş) 9
TEKNİSYEN 4/B(Ş) 1
TEKNİSYEN(Ş) 16
SAĞLIK MEMURU(Ş) 4
SOSYAL ÇALIŞMACI (Ş) 1
TOPLAM ŞAHSA BAĞLI PERSONEL 834
TEKNİSYEN(ÖZELLEŞTİRME) 1
SÜREKLİ İŞÇİ(696) 156
SÜREKLİ İŞÇİ (657 4/D) 55
TOPLAM KADRO/POZİSYON SAYISI 74.803