Personel Durumu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kadro Durumu (31.05.2024)
 KADRO UNVANI  KANUNİ
KADRO
DOLU
KADRO
AMBAR MEMURU 204 105
AŞÇI 616 407
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1167 879
CEZAEVİ KÂTİBİ 1611 1040
CEZAEVİ MÜDÜRÜ 1390 1012
CEZAEVİ TABİBİ 110 10
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YRD. 270 139
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ 144 118
DİŞ TABİBİ 420 311
DİYETİSYEN 7 2
ECZACI 1 0
EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ 5 0
EĞİTİM UZMANI 1 1
FİZYOTERAPİST 1 1
GEMİ ADAMI 3 1
HASTA BAKICI 30 0
HEMŞİRE 274 139
HİZMETLİ 728 550
İDARE MEMURU 1970 1140
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 3572 2050
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 66224 55620
KALORİFERCİ 422 239
KAPTAN 3 0
MEMUR 1632 734
MİMAR 1 1
MÜHENDİS 134 78
ÖĞRETMEN 1169 969
PROGRAMCI 5 0
PSİKOLOG 1198 916
SAĞLIK MEMURU 866 779
SAĞLIK TEKNIKERI 20 16
SANTRAL MEMURU 4 4
SAYMAN 300 267
SOSYAL ÇALIŞMACI 448 305
SOSYOLOG 354 335
ŞEF 192 136
ŞOFÖR 2710 2314
TAHSİLDAR 4 3
TEKNİSYEN 1830 1536
TEKNİSYEN YARDIMCISI 68 33
UZMAN TABİP 4 0
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLET. 36 11
VETERİNER HEKİM 19 10
VEZNEDAR 15 14
TOPLAM KADROLU PERSONEL 90.182 72.225
 SÖZLEŞMELİ POZİSYON UNVANI  KANUNİ KADRO DOLU
POZİSYON
AŞÇI(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   28
CEZAEVİ KATİBİ(BÜRO PERSONELİ-657 4/B)   245
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (657/4-B)   33
DİYETİSYEN (657/4-B)   4
FİZYOTERAPİST (657/4B)   3
HEMŞİRE (657 4/B)   145
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ(657-4/B)   1
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ(657-4/B)   1
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(657 4/B)   9.928
KALORİFERCİ(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   1
MÜHENDİS (4/B)   8
ÖĞRETMEN (657/4-B)   76
PSİKOLOG 4/B   480
SOSYAL ÇALIŞMACI 4/B   53
ŞOFÖR(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   141
TEKNİSYEN(657 4/B)   108
VETERİNER (657 4/B)   5
TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL   11.260
ŞAHIS KADROSU UNVANI  KANUNİ KADRO DOLU ŞAHIS KADROSU
AMBAR MEMURU(Ş)   2
CEZAEVİ KATİBİ(Ş)   1
CEZAEVİ MÜDÜRÜ(Ş)   24
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI (Ş)   1
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜRÜ (Ş)   1
DİYETİSYEN(Ş)   1
HİZMETLİ (Ş)   95
İDARE MEMURU(Ş)   16
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU(Ş)   14
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(Ş)   563
KALORİFERCİ (Ş)   1
MEMUR(Ş)   83
MÜHENDİS(Ş)   4
ÖĞRETMEN(Ş)   22
PSİKOLOG(Ş)   6
SAĞLIK MEMURU(Ş)   4
SAYMAN(Ş)   2
SOSYAL ÇALIŞMACI (Ş)   2
SOSYOLOG(Ş)   45
ŞOFÖR(Ş)   11
SÜREKLİ İŞÇİ(Ş)   1
TEKNİKER(Ş)   1
TEKNİSYEN(Ş)   45
TOPLAM ŞAHSA BAĞLI PERSONEL   945
TEKNİSYEN(ÖZELLEŞTİRME)   1
SÜREKLİ İŞÇİ(696)   139
SÜREKLİ İŞÇİ (657 4/D)   53
TOPLAM KADRO/POZİSYON SAYISI   84.623