Personel Durumu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kadro Durumu (02.12.2022)
UNVANI  DOLU KADRO/POZİSYON
AMBAR MEMURU 127
AŞÇI 235
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 880
CEZAEVİ KÂTİBİ 176
CEZAEVİ MÜDÜRÜ 989
CEZAEVİ TABİBİ 8
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YRD. 70
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ 119
DİŞ TABİBİ 239
DİYETİSYEN 2
ECZACI 0
EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ 0
EĞİTİM UZMANI 1
GEMİ ADAMI 1
HASTA BAKICI 0
HEMŞİRE 0
HİZMETLİ 533
İDARE MEMURU 897
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 1.736
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 29.418
KALORİFERCİ 156
KAPTAN 0
MEMUR 585
MİMAR 1
MÜHENDİS 61
ÖĞRETMEN 897
PROGRAMCI 0
PSİKOLOG 837
SAĞLIK MEMURU 433
SANTRAL MEMURU 4
SAYMAN 240
SOSYAL ÇALIŞMACI 265
SOSYOLOG 353
ŞEF 101
ŞOFÖR 1.231
TAHSİLDAR 3
TEKNİSYEN 922
TEKNİSYEN YARDIMCISI 48
UZMAN TABİP 0
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLET. 11
VETERİNER HEKİM 9
VEZNEDAR 15
TOPLAM KADROLU PERSONEL 41.603
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(657 4/B) 29.438
CEZAEVİ KATİBİ(BÜRO PERSONELİ-657 4/B) 1.019
TEKNİSYEN(657 4/B) 500
ŞOFÖR(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) 1.177
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (657/4-B) 425
FİZYOTERAPİST (657/4B) 1
HEMŞİRE (657 4/B) 148
AŞÇI(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) 205
KALORİFERCİ(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) 118
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ(657-4/B) 11
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ(657-4/B) 21
MÜHENDİS (4/B) 0
PSİKOLOG 4/B 141
SAĞLIK TEKNİKERİ (657 4/B) 20
SOSYAL ÇALIŞMACI 4/B 22
ÖĞRETMEN (657/4-B) 61
VETERİNER (657 4/B) 2
TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL 33.309
AMBAR MEMURU(Ş) 3
CEZAEVİ KATİBİ(Ş) 4
CEZAEVİ MÜDÜRÜ(Ş) 22
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜRÜ (Ş) 1
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI (Ş) 1
DİYETİSYEN(Ş) 1
KALORİFERCİ(Ş) 1
HİZMETLİ(Ş) 82
İDARE MEMURU(Ş) 14
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU(Ş) 12
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4/B(Ş) 4
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(Ş) 545
MEMUR(Ş) 86
MÜHENDİS(Ş) 3
ÖĞRETMEN(Ş) 18
PSİKOLOG(Ş) 6
SAYMAN(Ş) 2
SOSYOLOG(Ş) 42
ŞOFÖR(Ş) 11
TEKNİSYEN 4/B(Ş) 1
TEKNİSYEN(Ş) 20
SAĞLIK MEMURU(Ş) 5
SOSYAL ÇALIŞMACI (Ş) 2
TOPLAM ŞAHSA BAĞLI PERSONEL 886
TEKNİSYEN(ÖZELLEŞTİRME) 1
SÜREKLİ İŞÇİ(696) 153
SÜREKLİ İŞÇİ (657 4/D) 56
TOPLAM KADRO/POZİSYON SAYISI 76.008