Personel Durumu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kadro Durumu (01.12.2023)
 KADRO UNVANI  KANUNİ
KADRO
DOLU
KADRO
AMBAR MEMURU 204 109
AŞÇI 616 417
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1167 896
CEZAEVİ KÂTİBİ 1611 994
CEZAEVİ MÜDÜRÜ 1390 930
CEZAEVİ TABİBİ 110 9
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YRD. 270 66
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ 144 117
DİŞ TABİBİ 420 267
DİYETİSYEN 7 2
ECZACI 1 0
EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ 5 0
EĞİTİM UZMANI 1 1
FİZYOTERAPİST 1 1
GEMİ ADAMI 3 1
HASTA BAKICI 30 0
HEMŞİRE 273 146
HİZMETLİ 728 560
İDARE MEMURU 1970 991
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 3572 1653
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 66174 56932
KALORİFERCİ 422 258
KAPTAN 3 0
MEMUR 1626 715
MİMAR 1 1
MÜHENDİS 134 59
ÖĞRETMEN 1167 935
PROGRAMCI 5 0
PSİKOLOG 1197 946
SAĞLIK MEMURU 864 797
SAĞLIK TEKNIKERI 20 20
SANTRAL MEMURU 4 4
SAYMAN 300 227
SOSYAL ÇALIŞMACI 448 283
SOSYOLOG 354 350
ŞEF 192 101
ŞOFÖR 2710 2357
TAHSİLDAR 4 3
TEKNİSYEN 1829 1405
TEKNİSYEN YARDIMCISI 68 42
UZMAN TABİP 4 0
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLET. 36 11
VETERİNER HEKİM 19 11
VEZNEDAR 15 15
TOPLAM KADROLU PERSONEL 90.119 72.632
 SÖZLEŞMELİ POZİSYON UNVANI  KANUNİ KADRO DOLU
POZİSYON
AŞÇI(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   8
CEZAEVİ KATİBİ(BÜRO PERSONELİ-657 4/B)   137
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (657/4-B)   13
FİZYOTERAPİST (657/4B)   1
HEMŞİRE (657 4/B)   40
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ(657-4/B)   1
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ(657-4/B)   1
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(657 4/B)   3.214
KALORİFERCİ(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   0
MÜHENDİS (4/B)   1
ÖĞRETMEN (657/4-B)   20
PSİKOLOG 4/B   34
SAĞLIK TEKNİKERİ (657 4/B)   0
SOSYAL ÇALIŞMACI 4/B   10
ŞOFÖR(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   56
TEKNİSYEN(657 4/B)   27
VETERİNER (657 4/B)   2
TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL   3.565
ŞAHIS KADROSU UNVANI  KANUNİ KADRO DOLU ŞAHIS KADROSU
AMBAR MEMURU(Ş)   2
CEZAEVİ KATİBİ(Ş)   1
CEZAEVİ MÜDÜRÜ(Ş)   25
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI (Ş)   1
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜRÜ (Ş)   1
DİYETİSYEN(Ş)   1
HİZMETLİ(Ş)   96
İDARE MEMURU(Ş)   16
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU(Ş)   13
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4/B(Ş)   0
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(Ş)   561
KALORİFERCİ(Ş)   1
MEMUR(Ş)   84
MÜHENDİS(Ş)   4
ÖĞRETMEN(Ş)   21
PSİKOLOG(Ş)   7
SAĞLIK MEMURU(Ş)   4
SAYMAN(Ş)   2
SOSYAL ÇALIŞMACI (Ş)   2
SOSYOLOG(Ş)   45
ŞOFÖR(Ş)   11
TEKNİSYEN 4/B(Ş)   0
SÜREKLİ İŞÇİ(Ş)   1
TEKNİSYEN(Ş)   38
TOPLAM ŞAHSA BAĞLI PERSONEL   937
TEKNİSYEN(ÖZELLEŞTİRME)   1
SÜREKLİ İŞÇİ(696)   142
SÜREKLİ İŞÇİ (657 4/D)   53
TOPLAM KADRO/POZİSYON SAYISI   77.330