Personel Durumu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kadro Durumu (05.06.2023)
UNVANI  DOLU KADRO/POZİSYON  
 KADRO UNVANI  KANUNİ
KADRO
DOLU
KADRO
AMBAR MEMURU 204 117
AŞÇI 615 424
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1167 885
CEZAEVİ KÂTİBİ 442 158
CEZAEVİ MÜDÜRÜ 1390 955
CEZAEVİ TABİBİ 110 9
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YRD. 270 68
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ 144 117
DİŞ TABİBİ 395 248
DİYETİSYEN 7 2
ECZACI 1 0
EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ 5 0
EĞİTİM UZMANI 1 1
FİZYOTERAPİST 1 1
GEMİ ADAMI 3 1
HASTA BAKICI 30 0
HEMŞİRE 272 147
HİZMETLİ 728 596
İDARE MEMURU 1670 1001
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 3572 1686
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 67112 57242
KALORİFERCİ 309 221
KAPTAN 3 0
MEMUR 1617 1585
MİMAR 1 1
MÜHENDİS 134 59
ÖĞRETMEN 1167 940
PROGRAMCI 5 0
PSİKOLOG 1195 959
SAĞLIK MEMURU 863 809
SAĞLIK TEKNIKERI 20 20
SANTRAL MEMURU 4 4
SAYMAN 300 231
SOSYAL ÇALIŞMACI 448 286
SOSYOLOG 354 352
ŞEF 192 102
ŞOFÖR 2708 2371
TAHSİLDAR 4 3
TEKNİSYEN 1727 1415
TEKNİSYEN YARDIMCISI 68 43
UZMAN TABİP 5 0
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLET. 36 12
VETERİNER HEKİM 19 11
VEZNEDAR 15 15
TOPLAM KADROLU PERSONEL 89.333 73.097
 SÖZLEŞMELİ POZİSYON UNVANI  KANUNİ KADRO DOLU
POZİSYON
AŞÇI(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   11
CEZAEVİ KATİBİ(BÜRO PERSONELİ-657 4/B)   149
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (657/4-B)   23
FİZYOTERAPİST (657/4B)   1
HEMŞİRE (657 4/B)   41
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ(657-4/B)   4
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ(657-4/B)   5
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(657 4/B)   3.712
KALORİFERCİ(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   3
MÜHENDİS (4/B)   1
ÖĞRETMEN (657/4-B)   19
PSİKOLOG 4/B   34
SAĞLIK TEKNİKERİ (657 4/B)   0
SOSYAL ÇALIŞMACI 4/B   10
ŞOFÖR(DESTEK PERSONELİ-657 4/B)   62
TEKNİSYEN(657 4/B)   30
VETERİNER (657 4/B)   2
TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL   4.107
ŞAHIS KADROSU UNVANI  KANUNİ KADRO DOLU ŞAHIS KADROSU
AMBAR MEMURU(Ş)   3
CEZAEVİ KATİBİ(Ş)   2
CEZAEVİ MÜDÜRÜ(Ş)   24
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI (Ş)   1
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜRÜ (Ş)   1
DİYETİSYEN(Ş)   1
HİZMETLİ(Ş)   94
İDARE MEMURU(Ş)   15
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU(Ş)   14
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4/B(Ş)   0
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(Ş)   556
KALORİFERCİ(Ş)   1
MEMUR(Ş)   85
MÜHENDİS(Ş)   4
ÖĞRETMEN(Ş)   20
PSİKOLOG(Ş)   7
SAĞLIK MEMURU(Ş)   5
SAYMAN(Ş)   2
SOSYAL ÇALIŞMACI (Ş)   2
SOSYOLOG(Ş)   43
ŞOFÖR(Ş)   11
TEKNİSYEN 4/B(Ş)   0
TEKNİSYEN(Ş)   31
TOPLAM ŞAHSA BAĞLI PERSONEL   922
TEKNİSYEN(ÖZELLEŞTİRME)   1
SÜREKLİ İŞÇİ(696)   150
SÜREKLİ İŞÇİ (657 4/D)   53
TOPLAM KADRO/POZİSYON SAYISI   78.330