Personel Eğitim Merkezleri

2 Ağustos 2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerinin sağlanması amacı ile personel eğitim merkezlerinin kurulması öngörülmüş olup, eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilât yapısı anılan Kanunda düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı beş personel eğitim merkezi bulunmaktadır. 

220 derslik kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi 30/10/2000 tarihinde faaliyete geçmiştir.

232 derslik kapasiteli, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezinde (İstanbul) 16/03/2004 tarihinde faaliyete geçmiştir.

320 derslik kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi (Erzurum), 26/11/2004 tarihinde faaliyete geçmiştir.

226 derslik kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi, 07/06/2005 tarihinde faaliyete geçmiştir.

240 derslik kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi (Denizli), 26/08/2013 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi - 30.10.2000
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi -16.03.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi - 26.11.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi- 07.06.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi - 13.03.2013
 

Eğitim Merkezi
Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapması öngörülen infaz ve koruma memurluğu öğrencileri ile idare memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri ile bu kurumlarda görev yapmakta olan personelin hizmet içi eğitimlerini veren kamu kurumudur.

Eğitim Merkezi Teşkilât Yapısı

Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Müdür ve müdür yardımcısından,

Öğretim Kurulu: Eğitim merkezi müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı, şube müdürü ve altı öğretim görevlisinden,

Büro: Şube müdürünün yönetim ve sorumluluğunda yeteri kadar memur ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme; sağlık, psiko-sosyal hizmetler ve krize müdahale; idarî ve malî işler; sosyal işler ve spor; bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon; öğrenci işleri; araştırma ve geliştirme ile güvenlik birimlerinden,
            Oluşur.