Genel Bilgi

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra, 2009 yılına kadar hükümlü ve tutuklulara kurum hekimleri vasıtasıyla sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri 30.04.2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol doğrultusunda aile hekimleri aracılığıyla genel sağlık sistemi kapsamında Sağlık Bakanlığınca sunulmaya başlanmıştır.

Bu protokol uyarınca,
9 Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünün 4’ünde Devlet Hastanesi, 5’inde ise Sağlık Birimi bulunmakta olup; ülke genelinde aile hekimliği sistemine geçildiğinden, tüm ceza infaz kurumlarında aile hekimi görevlendirmesi yapılmıştır.

Ceza infaz kurumuna ilk kez alınan hükümlü ve tutukluların hekim-hasta mahremiyetine uygun olarak, mevzuata uygun olarak ilk kabul muayeneleri yapılmaktadır.

Bu muayeneden elde edilen sonuçlar, ceza infaz kurumunda kaldığı süre boyunca gerekli tıbbi müdahale ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla revirde bulunan sağlık dosyasına kaydedilmektedir.

Ceza infaz kurumlarında sağlık sorunu olan hükümlü ve tutukluların ilk muayene ve tedavi hizmetleri kurum revirinde verilmektedir.

Hükümlü ve tutuklular, kurum revirinde yapılan muayenelerinin ardından, kurum hekimi, aile hekimi veya diş hekiminin uygun gördüğü durumlarda ileri tetkik ve tedavi için devlet veya üniversite hastanelerine sevk edilmektedir.

Acil durumlarda derhal 112 Acil Servis'e haber verilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunulmakta ve gerek görülmesi halinde ambulansla hastaneye sevk sağlanmaktadır.

Kurum tarafından hastanelere sevk edilmesi gereken hükümlü ve tutuklular jandarmaya bildirilmekte, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 76 ve 77. maddeleri kapsamında jandarma koruma birlik komutanlığınca istenilen gün ve saatte hizmete uygun olarak sevkler yapılmaktadır.

Hükümlü ve tutukluların bulunduğu ildeki devlet veya üniversite hastanelerinde tedavisinin mümkün olmadığı hallerde, tedavisinin yapılabileceği daha kapsamlı hastanelerin bulunduğu illere sevk edilerek tedavileri yaptırılmaktadır.

Fotoğraflar