Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün kanalizasyon Sularına İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2023/1 BASIN AÇIKLAMASI 27.01.2023
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında “Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün kanalizasyon sularının mezraya akıtıldığı, ceza infaz kurumunun atık sularının tarlalardan geçtiği, ekili arazilere zarar verdiği, ağaçları kuruttuğu.” şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan incelemeler neticesinde; Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumunda paket arıtma sistemi içerisinde yer alan atık suyun arıtma cihazlarından filtrelenerek geçtiği, arıtılan suyun düzenli olarak değer tahlillerinin gerçekleştirildiği, kapsamlı kontrollerin ardından kurum dışına aktarıldığı, arıtma sistemlerinin bakım ve onarımının eksiksiz yapıldığı, arıtma sisteminde herhangi bir arızanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu iddialar; iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlı olup, gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.