Sayman ve Öğretmen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, Şef, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Sayman ve Memur ünvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Makine Mühendisi, Gıda Mühendisi, Çevre Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Mobilya Dekorasyon Teknisyeni, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni ünvanlı kadrolara ünvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere sınav ilanı 24.03.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde; Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı sınavı Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 22.07.2023 tarihinde yapılmış olup, sözlü sınavların ise Genel Müdürlüğümüz tarafından 02.10.2023 - 17.01.2024 tarihleri arasında yapılacağına ilişkin duyuru 08.09.2023 tarihinde resmi internet sitemizde yayımlanmıştır.

Belirlenen sınav takvimine göre 09 - 17 Ocak 2024 tarih aralığında Sayman ve Öğretmen sözlü sınav işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Başarı Sıralaması

Sözlü Sınav İşlemleri tamamlanan adayların başarı puanı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda tespit edilmiş olup en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir. Başarılı/başarısız olan adaylara ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan sonuç sorgulama ekranında yer almaktadır.

İtiraz

İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde yazılı olarak (09.02.2024 tarihini mesai bitimine kadar), itiraz edebilecektir. Sınav kurulu bu itirazları, beş (5) iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ edecektir.


Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Suretiyle Atama İşlemleri

Atanmaya hak kazanan personelin, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra, tercihleri alınmak suretiyle puan sıralamasına göre atama işlemleri yapılacaktır. Tercih alınması ve diğer işlemlere ilişkin duyuru Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.
 

SONUÇ SORGULAMA