Tutuklu Dilan Polat İle ilgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2024/1 BASIN AÇIKLAMASI 09.01.2024
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede” ve “Dilan Polat yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdi!” içerikli haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Adı geçenin yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla, 05.11.2023 tarihinden sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevki sağlanmıştır. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri’nin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmış olup, gerekli tetkik ve muayeneleri yaptırılmıştır.

15.12.2023 tarihinde yine hastalık gerekçeli başvurusu üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, adı geçenin 29.12.2023 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmıştır. Hastanede yapılan muayene sonucunda, tutuklu Dilan Polat’ın yatarak tedavi edilmesine karar verilmesi üzerine, aynı gün hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastanedeki tedavinin tamamlanması üzerine, adı geçen 08.01.2024 tarihinde hastaneden taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alınmıştır.

Tutuklu Dilan Polat hastanede kaldığı süre zarfında; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 83. maddesinde belirtilen hüküm gereği, ailesi ile bir defaya mahsus olarak 05.01.2024 tarihinde kapalı görüş yapmıştır. Kapalı görüş; ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği görüş şeklindedir.

Tutuklu Dilan Polat’ın yılbaşını ailesi ile geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Söz konusu iddialar; iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.