“Tutukluya soğuk işkence” Şeklinde Yayınlanan Haberler Hakkında

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2019/01 BASIN AÇIKLAMASI 16.01.2019

Bazı basın yayın organlarında ''Tutukluya Soğuk İşkence" şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tüm ceza infaz kurumlarımız çağdaş bir yapıda inşa edilmekte olup ısınma hususunda kalorifer sistemi kullanılmaktadır.

Haber başlığında, ceza infaz kurumlarımızın genelinde ısınma problemi olduğu algısı oluşturulmak istenmiştir.

Ancak, haber metni içeriğinde ceza infaz kurumlarımıza ilişkin genel bir değerlendirme yapılmamış olup, bazı kurumlarımızda ısınma problemi yaşandığı iddia edilmiş ise de; Van F Tipi, Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli ve İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının kalorifer sisteminde akaryakıt kullanıldığı, Şanlıurfa 2 No’lu T Tipi, Kırıkkale 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında da kalorifer sisteminde doğalgaz kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yine habere konu olan Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçtiğimiz hafta içerisinde ısınma sisteminde kısa süreli arıza yaşanmış olup, derhal müdahale edilerek sıkıntı giderilmiştir.

Kurumlarımızda ısınma sistemleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın 24 saat süreyle açık tutulmakta olup, ısınmada herhangi bir problem yaşanmamaktadır.

Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik, tamamen gerçek dışı ve asılsız haberlere itibar edilmemelidir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.