Yabancı Hükümlülerin Tahliyeleri ve Firarları ile İlgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2023/5 BASIN AÇIKLAMASI 23.08.2023
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan, yabancı hükümlülerin tahliyeleri ve açık ceza infaz kurumundan firarları ile ilgili paylaşımlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde, yabancı uyrukluların açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarında, koşullu salıverilme tarihine üç yıldan az süre kalması şartı aranmakta iken Danıştay 10. Dairesinin 22.11.2018 tarihli ve 2018/3834 esas numaralı kararı ile hiçbir hükümlüye ayrımcılık yapılamayacağı belirtildiğinden, ilgili Yönetmelikte değişiklik yapılarak “yabancı uyruklu hükümlü” ibaresi kaldırılmıştır. Değişiklik tarihinden sonra, yabancı uyruklu hükümlüler de ayrım yapılmaksızın açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya başlamıştır.

Bununla birlikte; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında yabancı uyruklu hükümlülerin salıverilmeleri öncesinde İçişleri Bakanlığından görüş sorulmaktadır. Kurumlarımız ile ilişiği kalmayan ve denetimli serbestlikten yararlanacaklara ilişkin yazışmalar, Göç İdaresi Başkanlığı ile düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak; yasa tarihinde Covid-19 dolayısıyla izinde olan hükümlülerin işlemleri evrak üzerinden yapılmıştır. Hükümlüler, yapılan bu evrak işlemleri neticesinde denetimli serbestlikten yararlanmaya hak kazanmıştır.

Covid-19 pandemisi süresince açık ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlüler 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayılmışlardır. Söz konusu haberlerde yer alan yabancı hükümlüler ceza infaz kurumlarında fiilen bulunmayan, Covid-19 izninden yararlanıp izin süresinin sonunda teslim olmaları gerekirken teslim olmayan kişilerdir. Açık ceza infaz kurumlarında izinden dönmeyen kişiler yasal olarak “firar” etmiş sayılmaktadır.

Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında bulunduğu ve ülkede kalmasında sakınca olduğunun iddia edildiği yabancı hükümlüler, Covid-19 izni nedeniyle ceza infaz kurumu dışında bulunan hükümlülerdir. Bu nedenle, sakınca bildirildiği halde ceza infaz kurumlarından salıverilmiş bir hükümlü bulunmamaktadır.

Öte yandan; söz konusu haberlerde yer alan Sincan Ceza İnfaz Kurumundan Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen yabancı hükümlüler toplu halde otobüsler ile sevk edilmiş olup firar ettiği belirtilen bazı hükümlüler halen ceza infaz kurumunda bulunmakta, bazı yabancı hükümlüler ise izin hakkını kullanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere hak olarak verilen izinden dönmeyen Türk vatandaşları olduğu gibi yabancı uyruklu kişiler de olabilmektedir. Bu kişiler tüm haklarını kaybetmektedirler.

Ceza infaz kurumlarının idaresi, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmekte olup ceza infaz kurumlarında alınan güvenlik önlemlerine rağmen çok sayıda hükümlünün firar ederek kamu güvenliğini tehdit ettiği algısı oluşturabilecek söz konusu haberler gerçeklikten uzaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.