400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Eğitim Merkezi Tercih Bildirimi ve Sağlık Bilgilerinin Alınması

24/05/2021 tarihinde ilan edilen 400 İdare Memuru Öğrencisi (300 Erkek – 100 Kadın) Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru’da asil ve yedek listelerde başarılı olan öğrenci adaylarının Ankara, İstanbul ve Denizli illerinde bulunan eğitim merkezlerimizde idare memurluğu hizmet öncesi eğitim programına alınmaları planlanmaktadır. Bu itibarla, öğrenci adaylarının, medsis.adalet.gov.tr linkini kullanarak eğitime katılmak istekleri eğitim merkezlerini sıralamak suretiyle tercihlerini (en geç 31/08/2021 Salı günü mesai saati bitimine kadar) MEDSİS (Merkezi Değerlendirme Sistemi) üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Adaylar tarafından tercih yapılmaması durumunda veya tercihlerde belirtilen eğitim merkezlerinde kontenjan yetersizliği ya da Genel Müdürlükçe takdir olunacak sebepler kapsamında re’sen eğitim yeri planlaması yapılacaktır.

Yedek listede yer alan adayların da eğitim merkezi tercihinde bulunmaları gerekmektedir. Eğitim merkezlerinde gerçekleştirilmesi planlanan idare memurluğu hizmet öncesi eğitim programının sağlıklı ve verimli şekilde yürütülerek kişisel, kurumsal ve toplumsal sağlığın eğitim sürecinde de korunmasını sağlamak amacıyla öğrenci adaylarının sağlık durumuna ilişkin bilgiler de sisteme girilecektir.

İdare memuru öğrenci adaylarının eğitim görecekleri eğitim merkezi ve eğitim tarihleri daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinden ve ilgili eğitim merkezlerinin internet sitelerinde ilan edilecektir.

DUYURULUR