Hastalık Nedeniyle Özel İnfaz Uygulamaları

Ağır Hastalık Ve Engellilik Nedeniyle Ceza Tehiri

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 16'ncı maddesi kapsamında ağır hastalığı veya engel durumu bulunan hükümlü ve tutukluların ceza tehiri işlemleri, 105/A maddesi  kapsamında maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler ile aynı Kanunun Geçici 6'ncı maddesi kapsamında maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin denetimli serbestliğe ayrılma işlemleri, hükümlülerin talepleri üzerine veya re'sen başlatılmaktadır. Daha önceden işlemleri tamamlanan ancak cezalarının tehiri uygun görülmeyenlerin durumları sürekli gözlemlenmekte, hastalığının ilerlemesi ve sağlık durumunun bozulması durumunda da re'sen yeniden tehir işlemleri başlatılmaktadır.

Hamile Hükümlü Ve Tutukluların Ceza Tehiri

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16'ncı maddesinin 4’üncü ve 5’inci fıkraları gereğince hamile hükümlüler için ceza tehiri işlemleri ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı

Devlet veya üniversite hastanelerinin sağlık kurulu raporlarına göre 5275 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamında olduğu tespit edilen hükümlü ve tutuklular Ankara Sincan 2 Nolu L, Kayseri 2 Nolu T, Elazığ E, Samsun T, Manisa E, Adana E Tipi, Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının mahsus bölümlerinde barındırılır. Mahkeme kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesi kapsamında olduğuna karar verilen hükümlüler hakkında, 172 Nolu Genelgenin Hükümlü Ve Tutukluların Tedavi Nedeni İle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri İle Vefat Halinde Yapılacak İşlemler Başlıklı Üçüncü Kısım Birinci Bölümde yer alan hükümlü ve tutukluların tedavi nedeni ile nakil işlemleri ve ceza tehiri işlemleri (D) başlığının 2. Maddesinde yer alan “Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amacıyla güvenlik tedbirine hükmedilen ve yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verilenlerin sevkleri, Cumhuriyet başsavcılıklarınca re'sen yapılacaktır.” hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli işlemler yapılmakta ve hükümlü koruma ve tedavi tedbiri uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri bünyesindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri servislerine teslim edilmektedir.


Resimler için tıklayınız...