Devlet veya Üniversite Hastanelerinde Tedavi

Her ceza infaz kurumunda acil hâller dışında, rahatsızlığını kurum idaresine yazılı bildiriminin ardından hükümlü ve tutuklular kurum revirine çıkarılmaktadır. Kurum revirinde yapılan doktor muayenesinden sonra bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevki uygun görülenler, kurum idaresine bildirilmekte ve hastaneye sevk işlemleri gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilmektedir. Ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklular, hamileler ve annesinin yanında kalan 0-6 yaş arası çocuklara tıbbi gereklilik ve mevzuat doğrultusunda her türlü sağlık hizmeti ücretsiz verilmektedir.


Resimler için tıklayınız...