Devlet veya Üniversite Hastanelerinde Tedavi

Her ceza infaz kurumunda revir bulunmakta ve kurum hekimi veya aile hekiminin sorumluluğunda faaliyet gösteren revirde bulundurulması gerekli tıbbi araç ve gereçler ile çalışma esas ve usulleri kurum iç yönetmeliğinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Resimler için tıklayınız...