Muayene ve Hasta Mahremiyeti

Hükümlü ve tutukluların muayeneleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, 30.04.2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol ve 26.01.2017 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri İle Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol, Adalet Bakanlığının 172 Nolu Genelgesi uyarınca yapılmaktadır.

Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi ceza infaz kurumunda görevli kurum hekimi veya aile hekimi tarafından yapılır. Yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık dosyasında saklanır.

Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında ceza infaz kurumunda görevli kurum hekimi veya aile hekimi tarafından talep edilmediği sürece muayene odasında sağlık personeli dışında görevli bulundurulmaz. Ancak güvenlik amacıyla ve konuşulanların duyulmayacağı şekilde, kurum idaresi tarafından gerekli tedbirler alınır.

Hükümlü ve tutukluların hastanelerde muayeneleri, firara karşı engellerin bulunduğu muhafazalı muayene odalarında yapılır. Hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklular, yatarak tedavi edilmeleri gerektiği takdirde, o hastanede bulunan hükümlü koğuşuna yatırılarak tedavileri yapılmaktadır.

Hükümlü koğuşu ve servisleri;
Hastanelerde bulunan hükümlü koğuşları ve servisleri ceza infaz kurumlarının bir bölümü olarak kabul edilmekte ve infaz mevzuatı bu bölümlerde de uygulanmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, hastanede yatarak tedavisi gerekli hükümlü/tutukluların tedavisini yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi halinde eşi, annesi, babası, kardeşi, bunların olmaması durumunda Cumhuriyet Başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını hastanın yanında refakatçi olarak bulundurulabilmektedir.


Resimler için tıklayınız...