Tedavi Nedeniyle Nakiller

Tedavi Nedeni ile Hastaneye Sevk

5275 sayılı yasanın 57/1, 2 ve 3. fıkraları uyarınca, hastaneye sevki kurum hekimi tarafından uygun görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın Devlet veya üniversite hastanesine sevk edilir. Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması halinde, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi halde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir.

Tedavi Nedeni ile Başka Ceza İnfaz Kurumlarına Nakil

5275 sayılı yasanın 57/5. fıkrası uyarınca, hükümlü/tutuklunun sağlık nedeniyle başka kuruma naklinin kurum idaresince talep edilmesi veya hükümlü/tutuklunun kendi talebi halinde, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, Devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde tedavisinin yapılabilmesi amacı ile başka ceza infaz kurumuna nakledilir.

Hükümlü ve tutukluların talepleri üzerine veya mahkeme ya da Cumhuriyet başsavcılığı kararı gereğince, cezanın ertelenmesi, hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine yönelik rapor düzenlenmesi veya gözlem altına alınmaları için Adli Tıp Kurumu, ruh sağlığı hastaneleri ve diğer resmi sağlık kuruluşlarına gönderilecek hükümlü ve tutukluların sevkleri ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hükümlü, tutuklu veya hükümözlü olup olmadığı, suç türü, yaşı, cinsiyeti ve bulunduğu ceza infaz kurumunun özellikleri gözetilmeksizin tüm mahkumlara tıbbi gereklilik ve mevzuat doğrultusunda her türlü sağlık hizmeti eksiksiz olarak verilmektedir.
 

Resimler için tıklayınız...