Ar-Ge Proje Faaliyetleri

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk İnfaz Sistemi’ni güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Erasmus+ programı kapsamında uluslararası proje faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu projelerden bir kısmı geçtiğimiz yıllar içerisinde başlayıp faaliyetleri devam eden projeler olmakla birlikte, bir kısmı da IPA-II Dönemi (2014-2020) Çerçeve Anlaşması kapsamında önümüzdeki yıllarda faaliyetleri başlayacak olan projelerdir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge Proje faaliyetleri kapsamında uluslararası projelerin yanı sıra yerel kaynaklar tarafından desteklenen 30’a yakın ulusal proje yürütülmektedir. Yürütülen proje faaliyetleri başlıklarına göre aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Projelerin Detayları için tıklayınız...