Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerleme Şartlarını Sağlayan Adaylara İlişkin Duyuru

Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanında görev yapmakta olan personelin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli şartları taşıyan adaylardan Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik taleplerini 07.06.2023 tarihine kadar bildirmeleri istenilmiş olup, başvuru şartlarını taşıyan adayların inceleme işlemleri tamamlanmıştır.  

Yapılan incelemede, memuriyet hizmet süreleri Milli Eğitim Bakanlığı haricinde görev yapan öğretmenler için görev yaptıkları kurumlarca değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde öğretmen unvanında görev yapan personelin memuriyet hizmet süreleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesine göre değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, öğretmen unvanında özel eğitim kurumlarında görev yaptıkları sürenin kazanılmış hak aylığından değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, memuriyete atanmadan önceki özel eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınamamıştır.

Kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerden alınan talepler doğrultusunda, Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik başvuru şartlarını taşıyan/taşımayan adaylara ilişkin sonuçlar aşağıda yer alan sorgu panelinden öğrenebilecektir. Eğitim programına katılım şartlarını taşıyan Başöğretmen/Uzman Öğretmen adaylarının süreci takip ederek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan eğitim programına katılmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşımayan öğretmen adaylarının itirazına ilişkin taleplerini 23.06.2023 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Planlama ve İstihdam Bürosuna göndermeleri gerekmektedir.

İLÂNEN DUYURULUR.


Bilgi İçin:
Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 09 19 - 0312 507 05 02

 

SONUÇ SORGULAMA