Manisa Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Kamuda Görev Almaya Başladı

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan yükümlüler kamu hizmetinde görev yapmaya başladı.

Covid 19 tedbirleri kapsamında izinli olan yükümlülerin, 31 Temmuz itibarıyla izin süreleri sona ermişti. Bilindiği üzere yükümlülerin ücretsiz olarak kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir kuruluşta, kurumun yürütmekte olduğu hizmete yardımcı işlerde çalıştırılıyorlar. Bu kapsamda, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin toplumsal katılım ile iyileştirilmeleri amaçlayan ve kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bu hizmet toplumsal yararı hedeflemekte. Kamuda görev alan denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zaman planlaması ve bir meslek edinerek suçtan uzak durmaları amaçlanmakta.

Bu karar doğrultusunda, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan 80 yükümlü, kurumun yetkili olduğu Şehzadeler, Yunus Emre ve Saruhanlı ilçelerinde temizlik, genel idare hizmetleri, bakım onarım ve çevre düzenlemesi gibi iş kollarında kamunun ihtiyaç duyduğu işgücüne katkı sağlıyor. Kurumun denetim ve takibi altında kamu hizmetinde 80 denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlü görevlendirildikleri kurumda günde dörder saat olmak üzere toplam 320 saat çalışacak.
 

Fotoğraflar