Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Personele Yönelik Yangın Güvenlik Eğitimi

Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personellerin, görevleri sırasında karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı daha etkin, doğru ve zamanında müdahale edebilmesi için personele yönelik yangın güvenlik eğitimi verildi.
Dört günlük eğitim sürecinde, görevli personele, yangın bilgisi, yangın türleri, türlerine göre müdahale şekilleri, kişisel koruyucu malzeme kullanımı ve özellikleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 

Fotoğraflar