UYAP-3 Ekranları Eğitimi Program Geliştirme Çalıştayı Yapıldı

Erzurum Ceza İnfaz  Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde çalıştay düzenlendi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan alan uzmanı, bilgi işlem müdürü ve UYAP eğiticilerinin katılımıyla 05-09 Aralık 2022 tarihleri arasında “UYAP-3 Ekranları Eğitimi Program Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen çalıştay kapsamında amaca uygun olarak UYAP ekranları eğitimlerine ait içeriklerin güncellenmesi ve yaşanan sorunların tespitiyle çözüm önerilerinin tespit edilmesi ele alınırken, Ceza İnfaz Kurumu Tabiplik Bürosu, Emanet Eşya Bürosu, Kıymetli Eşya Bürosu, İnfaz Bürosu Görevlisi, Mahkûm Kabul Bürosu, Sorumlu İKBM - Vardiya İKBM birimlerinin program gelişimleri tamamlandı.

Yapılan çalıştay sonucunda, çeşitli UYAP ekranlarında ve gelecekte yapılması planlanan UYAP-3 ceza infaz kurumu uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ortak karar olarak kayıt altına alındı.

Fotoğraflar