16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı Devam Ediyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle Yargıtay'da düzenlenen "Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye'de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı devam ediyor.

Çalıştayın ilk günü Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) Genel Sekreteri Willem Van Der Brugge’un, ayrıca birçok farklı kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış programı sonrasında; Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, ABD Maryland Eyaleti Kamu Güvenliği ve Islah Hizmetleri Bakanlığı Genel Müdürlük Güvenlik Operasyonları Ünitesi Emekli Müfettişi Yalçın Nafiz Baykan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Dairesi Başkanı Hüseyin Şık sunum yaptı.

“DENETİMLİ SERBESTLİK BAŞARIYLA UYGULANAN BİR CEZA VE İNFAZ SİSTEMİDİR”

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik üzerine yaptığı sunumda İnfaz Hukukunun önemine değindi. İnfaz Hukukunun toplumda işlenen suçların caydırıcılığı açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Atalay, “Önemli olan infazın açık, net, uygulanabilir olması ve gecikmeksizin yerine getirilmesidir. Yine İnfaz Hukukunun önemi şuradadır; kanunsuz suç ve ceza olmaz, infazda olmaz.” dedi.

İnfazı teknik bir konu olarak nitelendiren Atalay konuşmasının devamında; “Denetimli serbestlik hükümlülerin ıslahı ve topluma kazandırılması konusunda ülkemizde önemli bir boşluğu dolduran ve başarıyla uygulanan bir ceza ve infaz sistemidir. Son alınan verilere göre adli kontrol aşamasında 123 bin 705 kişi yararlandırılmaktadır. Tedavi ve denetimli serbestlik, uyuşturucu kullanımı konusunda 64 bin 653 kişi yararlandırılmaktadır. Yine denetimli serbestlikle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesi kapsamında 156 bin 892 kişi yararlandırılmıştır. Adli para cezalarının kamuya yararlı işte çalışma tedbiriyle de 33 bin kişi. Özellikle denetimli serbestliğin amacı mükerrerliği önlemektir, hükümlünün yeniden suç işlemesini önlemektir.” ifadelerini kullandı.
 
Çalıştayda ‘Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ceza İnfaz Sistemi ve Denetimli Serbestlik Sistemi’ konu başlığında sunum yapan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, hürriyeti kısıtlama cezasının tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığını anlattı. Gültekin sunumunda tarihten günümüze ceza infaz kurumlarındaki değişimi ele alarak, “16. Senesinde denetimli serbestliği konuşmamız önemli. Yarın bu toplantılar bittikten sonra bunun tebliğleri raporlaştığında, kitaplaştığında emin olun bunların hepsi tarihe malzeme olarak, belge olarak kalıyor.” dedi.

ABD Maryland Eyaleti Kamu Güvenliği ve Islah Hizmetleri Bakanlığı, Genel Müdürlük Güvenlik Operasyonları Ünitesi Emekli Müfettişi Yalçın Nafiz Baykan’da çalıştayda ‘Amerika’da Şarta Bağlı Erken Tahliye/Denetimli Serbestlik Uygulamaları’ üzerine sunum yaptı. Baykan ABD infaz sisteminde yürütülen uygulamalar hakkında detaylı olarak bilgi verdi. ABD ceza infaz kurumlarına dair sayısal verileri paylaşan Baykan, ABD infaz sistemi ile ülkemizde yürütülen infaz sisteminin benzerliklerini ve farklıklarını ele aldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Dairesi Başkanı Hüseyin Şık çalıştayda “İnfaz Sisteminde İyi Hal Kavramı ve Uygulamalarının Denetimli Serbestlik Sistemine Etkileri” üzerine sunum yaptı. İyi hal kavramının ceza infaz kurumlarında nasıl algılanması gerektiği anlatan Şık, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iyi hal kavramının tekrar gözden geçirilmesi yönünde ihtiyaç oluşturduğunu kaydetti. Şık, ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik puanlama sistemi hakkında da bilgi vererek; “Ödüllendirme sisteminin herhangi bir keyfiyete mahal bırakılmadan adil bir şekilde dağıtılması için objektif kriterlere oturtulması gerekiyor. İlerleyen süreçte bu angajmanda yine teknoloji altyapısı ile desteklenerek bu husus hep birlikte ileriye doğru taşınacak.” dedi.

Çalıştayın ilk gününde sunumların ardından doktora kolokyumuna geçildi. Prof. Dr. Elif Gökçearslan moderatörlüğünde yapılan kolokyumda; İnfaz Hukukunda Elektronik İzleme, Gerçeklik Terapisine Dayalı Bireyle Psikolojik Danışmanın Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Bireylerde Psikolojik İhtiyaçlar, Kontrol Odağı Ve Sorumluluk Üzerindeki Etkisi, Sosyal Reaksiyon ve Suçta Tekerrür, Denetimli Serbestlikte Resosyalizasyon konularında sunum yapıldı.

Çalıştayın 2. gününde grup oturumları gerçekleştiriliyor. Birinci çalışma grubunda “Türkiye ve Dünya’da Göç ve Suç İlişkisi”, ikinci grubunda “Denetimli Serbestlik Sisteminde Kadınlara Yönelik Çalışmaların Özelleştirilmesi”, üçüncü grubunda “Eski Hükümlülerin İstihdam Edilebilmesi İçin İşbirliği Çalışmaları”, dördüncü grubunda “Denetimli Serbestlik Sisteminin Basın ve Medyadaki Yeri; Sisteme Yönelik Toplumsal Algı”, beşinci grubunda ise “Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargının Rolü” konu başlıkları ele alınıyor.
 

Fotoğraflar