50. Eğitim Kurulu Toplantısı Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş’in Başkanlığında Ankara Eğitim Merkezinde Gerçekleştirildi

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu toplantısı Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş’in başkanlığında 16 Ocak 2019 tarihinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantı, kurul üyeleri Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Danıştay Üyesi Ziya Özcan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Soyaslan, Ankara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kurtuluş Cengiz, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müşaviri Yardımcısı Avukat Seray Şenfer ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, Personel Eğitim Daire Başkanı Barış Öner’in katılımıyla gerçekleşti.

Eğitim Kurulu toplantısının başlangıcında Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş tarafından konuşma gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı yaptığı konuşmada; “Türkiye’nin ceza infaz alanında eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine en çok değer veren ülkelerden biri olduğuna vurgu yaparak, gerçekleştirilen yurtdışı ziyaretlerinde Türkiye’nin bu alanda gelmiş olduğu noktanın açık şekilde fark edilebileceğini” belirtti. Selahattin Menteş konuşmasının devamında, “eğitim faaliyetlerinin çağdaş eğitim standartlarında devam etmesi ile nitelikli eğitimlerin eğitimleri geliştirilerek bu eğitime katılan personel sayılarının da artması gerektiğini, bu anlamda alternatif eğitim modelleri geliştirilmesinin önemli olduğuna” dikkat çekti.

Eğitim Kurulu Toplantısı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın konuşmaları ile devam etti. Genel Müdür Yılmaz, yaptığı konuşmasında “Önceki yıllarda Eğitimden Sorumlu Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Personel Eğitim Bürosunun, çağdaş eğitim standartlarının takip edilebilmesi amacı ile Personel Eğitim Daire Başkanlığı olarak altı büro halinde yeniden yapılandırıldığını” belirterek, “eğitimin hiçbir alanının eksik kalmaması gerektiğini, bu anlamda hem kamu kaynaklarının verimli kullanımının hem de eğitimin sürekliliğinin temini açısından yerinde eğitimlerin ve uzaktan eğitim sistemlerinin kullanılması ile personele alternatif eğitim modelleri geliştirilmesinin önemli olduğunu” ifade etti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın konuşmalarının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Dairesi Başkanlığının sunumu Daire Başkanı Barış Öner tarafından yapıldı. Sunumda, Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan büroların tanıtımı, Başkanlıkça yürütülen özgün çalışmalar, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile 2019 yılı Eğitim Plan taslağının içeriğine ilişkin bilgiler aktarıldı. Kurul üyeleri tarafından, düzenlenen eğitimler ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş ve öneriler alınarak toplantı sonlandırıldı.

Fotoğraflar