9. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Başladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 9’ncusu düzenlenen Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Antalya’da başladı.

Toplantıya, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili birimlerde görevli tetkik hakimleri ve bir kısım Genel Müdürlük personeli ile, Denetimli Serbestlik müdürleri katıldı. 3 gün sürecek ve Türkiye çapında görev yapan 145 denetimli serbestlik müdürünün katıldığı toplantının açılışında Genel Müdür Enis Yavuz Yıldırım konuşma yaptı.

“Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Bakan Yardımcısı Sayın Akın Gürlek yoğun programları nedeniyle toplantımıza katılamadılar. Kendilerinin selamını iletiyorum.” diyen Genel Müdür Yıldırım, bu sene dokuzuncusu düzenlenen Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na yeni görev döneminde ilk defa ancak toplamda 6. kez katıldığını belirtti.  Genel Müdür Yıldırım, yapılan toplantıyla geçen yılın değerlendirileceği ve gelecek seneye ilişkin daha kapsamlı, daha nitelikli bir perspektifin oluşturulacağını belirtti. Genel Müdür Yıldırım, “Özellikle alandan gelen yönetici arkadaşların aktarımları, bizler için de uygulamaya ilişkin yeni perspektifler oluşmasına yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında pandeminin denetimli serbestlik çalışmalarını önemli derecede etkilediğini belirten Genel Müdür Yıldırım, “Pandemi sonrası yaptığımız bu toplantıda yapılacak tespitler, konuşmalar, değerlendirmeler ve sizlerin düşünceleri yeni dönemin ilk adımı olacaktır. Denetimli serbestlik müdürlüklerimizi pandemi izninin bitimine hazır hale getirecek şekilde tekrar canlandıracağımız bir dönemin ilk adımı olacaktır. Bu sebeple bu toplantıyı önemsiyoruz.” dedi.

Yöneticinin Başarısı Kurumun Başarısıdır

Toplantıda kurumlara yönelik çeşitli saptamalarını denetimli serbestlik müdürleriyle paylaşan Genel Müdür Yıldırım, müdürlere yönelik uyarılarda bulundu. Yıldırım, “İyi bir yönetici yönettiği alanın ve yönettiği alandaki kişilerin verimliliğini artırmalıdır. Bunun tam tarsine kötü bir yöneticinin de kadrosu ne kadar iyi ve nitelikli olursa olsun sistemin önünü tıkayabilmektedir, çalışanının performansını ve motivasyonunu düşürebilmektedir. Bu nedenle yaptığımız her toplantıda yöneticiliğin önemine işaret ediyoruz. İyi bir yönetici olmadan iyi işleyen bir sistem mümkün değildir.” şeklinde konuştu. Genel Müdür Yıldırım, konuşmasında iyi yöneticiliğin vasıflarına değinerek şu ifadelere yer verdi:

“Mümkün olduğu kadar her seviyede personelinizle, çalışma arkadaşınızla bir araya gelmek, meseleleri müzakere etmek, her seviyede personelin görev sahasıyla ilgili birlikte istişare etmek, onların görüşlerini almak, onların görüşleri içerisinde değerli olanları uygulamaya koymak iyi yöneticiliğin bir gereğidir. Bir konuda farklı görüşünüz olabilir o görüşü personelden gelen daha gerekçeli ve daha doğru bir görüş karşında değiştirmek, iyi yöneticiliğin bir gereğidir. Kararlarını haklı ve doğru karşısında değiştirmek zayıflık değil erdemdir. Erdemli olmak iyi yöneticiliğin gereklerindendir.”

“Hedeflerden Birisi de Kurumsal Aidiyet Duygusunu Oluşturmak”

Genel Müdür Yıldırım, önem verdikleri konulardan birisinin de personelde kurumsal aidiyet duygusunu oluşturmak olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Bunu alanda yapabildiğiniz oranda başarılısınız demektir. Personel denetimli serbestlik personeli olmayı bir ayrıcalık olarak görüyorsa, bununla iftihar ediyorsa ve sistemin önemli bir parçası olarak kendisini kıymetli olarak görüyorsa bu sizin başarınızdır.” ifadelerini kullandı. Genel Müdür Yıldırım denetimli serbestlik müdürlerinden personel izinleri konusunda çok dikkatli ve adil davranmalarını da istedi.

“Sevmenin de Sevmemenin de Ölçüsü Liyakattir”

Konuşmasında “Sevmenin de sevmemenin de ölçüsü liyakattir.” diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Devletin verdiği görevlerde bana daha yakın ya da bana daha uzak diye bir kavram yoktur. Personelinde böyle algılamaması icap eder. Eğer personel bir kısım personeli size daha imtiyazlı görüyorsa yöneticiliğinizi tartışmaya açmışsınız demektir. Yönetici herkese karşı eşit ve tarafsız olmak durumundadır.”
Konuşmasında özellikle yatay ve dikey mobbinge dikkat çeken Yıldırım, “Mobbingin olduğu yerde, gruplaşmanın olduğu yerde kurumsal huzur ve uyumdan bahsetmek mümkün değil. Kurumsal huzur ve uyumun olmadığı yerde de doğru hizmetten, kaliteli hizmetten, milletin emanetini doğru bir şekilde taşımaktan bahsetmek mümkün olmaz.” dedi. 

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin yapısı gereği dışa açık kurumlar olduğunu dile getiren Yıldırım, denetimli serbestlik müdürlüklerinin diğer kurum ve kuruluşlarla sağlıklı bir ilişkisi olması gerektiğini kaydetti. Genel Müdür Yıldırım, Türkiye’de denetimli serbestlik müdürlüklerinin yerine getirdiği görevi Batı’da sivil toplum kuruluşlarının yerine getirdiğini belirtti. Yıldırım, denetimli serbestlik müdürlerinin yapacakları çalışmalarda ve kurumsal ilişkilerde hem esnek davranmasını hem de süreç yönetimi açısından ekstra gayret göstermelerini istedi.

Üniversitelerle Özel İş Birliği

Genel Müdür Yıldırım, 9. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda kurum müdürlerinden üniversitelerle yakın ilişki kurmasını istedi. Yıldırım, “Üniversitelerle yapılacak bilimsel iş birliği neticesinde yaptığınız çalışmaların etkinliğini ve anlamını derinleştirmiş olursunuz. Projelerinizi üniversitelerle ortak gerçekleştirmeye çalışın. Onların bilimsel akademik görüşlerinden de istifade etmeye çalışalım.” şeklinde konuştu.

Düzenli Raporlama Yapın

Genel Müdür Yıldırım, denetimli serbestlik müdürlerinden yetki alanları içerisinde özellikle fiziki koşullarıyla ilgili yaşanan olumsuzlukları düzenli olarak rapor haline getirmelerini istedi. Yıldırım, “Fiziki mekanlarınızın durumunu, personel durumunuzu, ihtiyaçlarınızı raporlaştırınız, biz görelim. Her sene düzenli olarak raporlarınızı hazırlayın ve fiziki durumlarınızı Genel Müdürlüğümüze iletin.” ifadelerini kullandı.

Denetimli Serbestlik Kamuoyunda Daha Doğru Şekilde Algılanmalı

Genel Müdür Yıldırım, denetimli serbestlik konusunda kamuoyu algısına yönelik konuşmasında şunları dile getirdi:
“Ben, emeklerimizin, yaptığımız işlerin, kurumsal amacımızın kamuoyuna doğru yansıdığını düşünmüyorum. Denetimli serbestliğin asıl maksadı olan iyileştirmenin kamuoyu algısına yansıdığını göremiyorum. Denetimli serbestlik çalışmalarının kamuoyunda en doğru şekilde duyulması için el birliği çalışmamız gerekiyor. Sizlerden ricam kurumlarınıza döndükten sonra iyileştirme ile ilgili yeni bir farkındalık oluşturmanız. Önümüzdeki süreçlerde iyileştirme faaliyetleri ve bu faaliyetlerden doğan sonuçların etki analizlerini yakından takip etmenizi istiyorum. Yapılandırılmış iyileştirme programlarından hangilerinin uygulandığını, hangilerinin uzmanlarımız tarafından uygulanmadığını, uygulanmayanların neden rafa kaldırıldığını bilmek zorundayız. Yapılandırılmış iyileştirme programlarının zaaflarını ve güçlü yönlerini bilmek zorundayız.”

İyileştirme Çalışmalarının Kamuoyu İle Paylaşımı

Genel Müdür Yıldırım, müdürlerin çalışmalarını kamuoyunda en doğru ve kapsamlı şekilde duyurmalarını istedi. Yıldırım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Kamuoyu algısını doğru yönlendirmek adına, yaptığınız faaliyetlerin örnek durumlarını kamuoyuna mal edilmesi noktasında Genel Müdürlüğümüzde oluşturduğumuz Genel Müdür Yardımcımız Çelebi Yılmaz, Daire Başkanı Evren Akbey yönetiminde bulunan Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ile paylaşın. Kendileri bu faaliyetlerin kamuoyuyla en doğru şekilde paylaşılacak format için gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Algıda tesadüfe yer bırakmayacağız.”

9. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcıları Hasan Akceviz, Burak Ceyhan, Fatih Güngör ve Çelebi Yılmaz, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Alperen Öztürk, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Komisyon Başkanı Oğuzhan Yaşar, BAM Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Can, BAM Başkanı Orhan Özdemir, Denetimli Serbestlik Savcısı Cengiz Güler, Kontrolörler Kurulu Başkanı Yusuf Kenan Çağlar, Tetkik Hakimleri Kevser Ceylan Koca, Mutlu Aksoy, Ülkü Güneş Yüzügüllü, Şerife Güneşleyici, Dilek Şirin, Şadiye Kırışık, Fatih Serkan Günaydın, Musa Ustaoğlu, Erkin Talaz katıldı.


 

Fotoğraflar