9. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Devam Ediyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Antalya’da devam ediyor.

Denetimli serbestlik süreçlerinin detaylı şekilde ele alındığı, proje ve sorunların konuşulduğu 9. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimleri, konusunda uzman eğitimciler, akademisyenler ve Türkiye çapında görev yapan 145 denetimli serbestlik müdürü katılıyor. Değerlendirme Toplantısı’nın ilk gününde İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Adnan Erbaş, protokol kuralları, ast-üst ilişkileri, liderlik, kişisel ve kurumsal imaj, iletişim konularında eğitim çalışması yaptı.

Programın ikinci gününde grup çalışmaları yapıldı. 4 ana grupta toplanan katılımcılar tarafından; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, sorun alanları ve çözüm önerileri, bağımlılıkla mücadelede denetimli serbestlik hizmetleri, iyileştirme çalışmalarının önemi, etki analizinin nasıl yapılması gerektiği ve iyileştirme çalışmalarında yeni metotlar ile koruma kurullarının daha etkin bir yapıya sahip olması için yapılması gerekenler ele alındı.

Değerlendirme Toplantısı’nda müdürler sahada karşılaştıkları problemleri doğrudan uzman ve akademisyenlere iletiyor. Yapılan toplantılardan elde edilen verilerle birlikte denetimli serbestlik hizmetleri her sene daha nitelikli hale getiriliyor.

Fotoğraflar