Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk Olarak Ceza İnfaz Kurumunda Okul Açıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin açılışını birlikte yaptılar.

Açılış kurdelesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Vekili Namık Kemal Varol, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Murat Atan birlikte kestiler.

Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında 09 Mart 2020 tarihinde Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu iş birliği protokolü ile hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okur yazarlık eğitimlerinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi; bunun yanı sıra bir meslek öğrenmeleri ve öğrenilmiş mesleki becerilerinin belgelendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu bağlamda; hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek bir meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak veya var olan mesleklerini geliştirmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kurum olarak 1997 yılında kurulan İşyurtları Kurumu, bugün 324 işyurdu müdürlüğünde, 180’den fazla iş kolunda, yılda 60.000 hükümlünün iş başında mesleki eğitim almasını sağlayan dev bir eğitim ve sosyal hizmet kurumu haline gelmiştir. Bu işyurdu atölyeleri, açılacak olan mesleki eğitim merkezlerinin yüz yüze beceri eğitimlerinin yapıldığı mesleki eğitim atölyeleri olarak kullanılacaktır.
İmzalanan protokol ile; tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlülerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanmasına imkân verecek şekilde bir iş birliği alanı belirlenmiştir. Yine Protokol kapsamındaki diğer eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra; ceza infaz kurumları bünyesinde ana sınıfı, lise, mesleki eğitim merkezi ya da mesleki eğitim şubelerinin açılması, lise diplomasına erişim programlarına katılımın sağlanması çalışmaları başlatılmıştır.

Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; “Bugün ülkemiz için bir ilk model olan Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin açılışını yapmak üzere buradayız ve böyle bir merkezin açılışına tanıklık etmek bizim için gerçekten gurur verici bir tablo. Protokolü 9 Mart tarihinde imzalamıştık. Çok değerli Bakanımızın da talimatlarıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük desteği ile bugün bu protokolün sadece kağıt üzerinde kalmadığını, kısa sürede hayata geçtiğini görmekten de ayrıca mutluyuz. Faruk Eren merhumun deyimi ile ‘Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar.’ Eğitim hakkı, temel bir insan hakkıdır. İşte bunu gerçekleştirmek için bugün çok önemli bir adımı atmış bulunuyoruz.” dedi.

Bakan Gül konuşmasının devamında, “Özellikle temel eğitim-öğretim faaliyetleri hususunda her türlü desteği veriyoruz. Buradaki temel yaklaşım da infaz adaletini sağlamak ve infaz sonrasında da bireyleri meslek sahibi olarak topluma kazandırmak temel amacımızdır. Bugün, bu eğitim merkezinden kalfa olarak, usta olarak ve diploma alarak ayrılan birinin topluma katılması, işyeri açması, bir işyerinde çalışıyor olması bizim için en büyük mutluluktur. O kişinin bir daha suç işlememek üzere işinin, gücünün, dükkanının başında olması suçu önleme açısından en iyi ıslah edici bir yoldur. Çünkü buradan çıktığında artık iş-güç sahibi ev-bark sahibi olmuştur, çoluk çocuğuna ekmek götürebilecek koluna bir bilezik takmıştır. Bu çalışmalarda en büyük paydaşımız Milli Eğitim Bakanlığıdır. Çok değerli Bakanımıza bu vesileyle huzurlarınızda yapmış oldukları katkılar için tekrar hassaten şükranlarımı sunuyorum.

Şu an inşaatı devam eden okullarımızda var ve bunlarla birlikte 101 müstakil mesleki eğitim merkezi açılması; yine 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulması suretiyle 317 ceza infaz kurumunda okullaşma çalışmalarını da 2023 sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen tüm personelimize emeği ve gayretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulda tutuklu, hükümlü ve eski hükümlülere yönelik eğitim öğretim, kurs ve sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Tabii bunların sertifikalandırılması da çok önemli. Bu eğitimleri alıyor olmak tek başına yetmiyor, bunun belli standartlar çerçevesinde belgelendirilmesi, sertifikalandırılması da söz konusu.” dedi.

Bakan Selçuk, “Faaliyetler de görev alacak eğiticilere, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İşyurtları personellerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek ve öğrencilerimize vereceğimiz eğitimin kendi alanında uzman kişiler tarafından verilmesi de sağlanacaktır.” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk konuşmasının devamında; “Açılışını birlikte yapmaktan şeref duyduğum bu okulumuzun bakanlıklarımıza, değerli öğrencilerimize ve onların saygıdeğer ailelerine hayırlı uğurlu olmasını gönülden temenni ediyorum. Bu tür projelerin açılışında bizler bulunuyoruz; ama bu projeleri hazırlamak, düzenlemek, bu imkanları oluşturmak gerçekten büyük emek işi. Bu emekleri veren arkadaşların ön planda olmasalar da bilsinler ki biz onların terlerinin, göstermiş oldukları gayretin farkındayız. O yüzden hepsine hususen teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
 

Fotoğraflar