Alkaç, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu Toplantısına Katıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu toplantısına katıldı. Komisyonda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği kararlara gösterdiği hassasiyet için de Alkaç’a plaket takdim edildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyon 16 Şubat’ta, Kamu Denetçiliği Kurumu 2021 yılı Yıllık Raporu hakkında inceleme yapmak üzere kurulan Alt Komisyon, 23 Şubat’ta yaptığı toplantıda çalışma usul ve esaslarını belirleyerek Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinden bilgi aldı. Alınan bilgiler ile 2021 yılı Yıllık Raporunun ilgili bölümlerini inceleyen Karma Komisyon, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Kamu Denetçiliği Kurumunun istediği belgeleri süresi içerisinde hazırladığını, Kurumun önerileri doğrultusunda çalışmalarını hassas bir şekilde yaptığını belirledi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün, Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği kararlara gösterdiği bu hassasiyet ve uyum dolayısıyla TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan oluşan Karma Komisyon tarafından, Genel Müdür Alkaç’a plaket takdim edildi.