Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi 1. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocukların kurumun yaşantısından zarar görmemesi için fiziksel ve sosyal koşulları çocuğun yüksek yararına uygun olarak düzenlenmiş ortamların geliştirilmesini amaçlayan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi 2016 yılı programı kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından inşaat, müşavirlik, tedarik ve teknik destek modeli ile yürütülecek olan “Annesinin Yanında Kalan Çocuklar için Kurum Modeli Geliştirilmesi Projesi için teknik destek bileşeni proje 1. Yürütme Kurulu Toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Yunus ALKAÇ, AB Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Yüklenici Firma ve Genel Müdürlüğümüz ilgili birim temsilcilerinin katılımı ile 20 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Sayın Yunus ALKAÇ’ın açılış konuşmaları ile başlayan proje yürütme kurulu toplantısı projenin sunumu ve akabinde katılımcıların projeyle ilgili görüş ve önerilerini ifade etmesi ile tamamlandı.
Toplam 18 ay uygulama süresi olan proje kapsamında, annelerinin yanında kalan çocukların bulundukları kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi ve çocuklarla ilgili çalışmalarda koordinasyon ile işbirliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetler yer almaktadır. Bu doğrultuda annesinin yanında kalan çocuklar, ebeveyni ceza infaz kurumunda kalan çocuklar, yanında çocuğu bulunan kadın tutuklu-hükümlüler ve çocuklarla çalışan kurum personeline yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenecek olup çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve STK’lar ile işbirliğine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, kamuoyuna yönelik bilgilendirici ve farkındalığı artırıcı tanıtım filmleri, el kitapları, broşürler vb. etkinliklerin yapılması yoluyla proje görünürlüğünün artırılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir.