Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi Başlangıç Toplantısı 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi 2016 yılı programı kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından inşaat, müşavirlik, tedarik ve teknik destek modeli ile yürütülecek olan “Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Projesi için teknik destek bileşeni proje başlangıç toplantısı, AB Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Yüklenici Firma ve Bakanlığımız ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı ile 16 Şubat 2021 saat 14.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Proje ile ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocukların kurumun yaşantısından zarar görmemesi için fiziksel ve sosyal koşulları çocuğun yüksek yararına uygun olarak düzenlenmiş ortamların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Toplam 24 ay sürecek olan proje kapsamında, annelerinin yanında kalan çocuklar ve annelerin kurum dışındaki çocuklarına yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılması, kurumda kalan 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik günlük yaşam aktiviteleri ve eğitim programı için içerik hazırlanması; anneleriyle kalan çocuklar ve kurum personeline yönelik eğitim materyalleri geliştirilmesi ve konuyla ilgili eğitici ve uygulayıcı eğitimlerinin yapılması, kurumda bulunan çocukların temas ettiği diğer tüm tutuklu ve hükümlü kadınlara yönelik çocukların karşı karşıya olduğu riskler ve ihtiyaçlar konusunda yetişkinlere yönelik eğitim materyalleri geliştirilmesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla proje konusuyla ilgili işbirliği için zemin oluşturulması, stratejik işbirliği çalıştaylarının gerçekleştirilmesi, kamuoyuna yönelik bilgilendirici ve farkındalığı artırıcı tanıtım filmleri, el kitapları, broşürler vb. etkinliklerin yapılması yoluyla proje görünürlüğünün artırılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Fotoğraflar