Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi – 5 Projesi Açılışı

Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları (TOBB, TESK, MÜSİAD) paydaşlarıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen “Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi – 5” projesi açılış toplantısı 10 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Proje açılış toplantısı; Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak CEYHAN, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Esat Tektaş,  Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Alperen ÖZTÜRK, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve Denetimli Serbestlik Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
 33 Avrupa ülkesinde ve Türkiye’ de 5. fazı devam eden Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi Projesinin amacı desteklenmesi gereken grupta sayılan eski hükümlüler öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlere yönelik ulusal değerlendirme ölçekleri geliştirerek yetişkinlerin temel becerilerini (sayısal sözel ve dijital beceriler) ölçen araçları geliştirmektedir. Söz konusu proje 01.01.2020 tarihinde başlamış olup 31.12.2021 tarihinde sona erecektir.

Yapılacak farkındalık çalışmaları ile temel becerilerini geliştiren kişilerin istihdam edilebilmesi ve işbaşında öğrenme etkinliklerinin etkili kullanımı konularında kurumlar arası kalıcı işbirliğinin sağlanması; eski hükümlülere olan ön yargının giderilmesi; verilen eğitim yolu ile personelin dezavantajlı bireyleri daha doğru şekilde yönlendirmesi hedeflenmektedir.

Fotoğraflar