Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması Teknik Destek Projesi Başlangıç Toplantısı 17 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi 2016 yılı programı kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından teknik destek modeli ile yürütülecek olan “Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması Teknik Destek Projesi için proje başlangıç toplantısı, AB Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Yüklenici Firma ve Bakanlığımız ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı ile 17 Şubat 2021 saat 14.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Proje ile madde kullanımı nedeniyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi; ceza infaz kurumlarında madde bağımlılığı problemi bulunan hükümlüler için destekleyici ortamın oluşturulması amacıyla yargının ve infaz sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam 24 ay sürecek olan proje kapsamında, Türkiye’de yargı ve infaz alanında dört temel bileşen kapsamında faaliyetler yürütülmesi planlanmaktadır. Türkiye ve AB’deki mevcut durumun analizi ve kapasite geliştirme odaklı bir strateji belgesinin geliştirilmesi, bağımlılık problemi olan yükümlü ve hükümlüler için denetimli serbestlik ve ceza infaz kurumlarında kapasite geliştirme çalışmaları, hâkim ve savcılar ile aday hâkim ve savcıların eğitimleri ve bağımlılık yapıcı maddelere yönelik mevzuat düzenlemeleri konusunda çalışmalar yürütülmesi ve çeşitli çalıştaylar, eğitici eğitimleri ve analiz çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
 

Fotoğraflar