"Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi"nin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

AB Katılım Öncesi Mali Destek Aracı (IPA II) 2016 yılı programı kapsamında hayata geçirilerek Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması Teknik Destek Projesinin Açılış Toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu André LYS, MFİB Başkan Yardımcısı Barbaros Murat Köse ile ilgili Bakanlık birim amirleri ve denetimli serbestlik müdürlükleri personelinin katılımları ile 10.06.2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje ile madde kullanımı nedeniyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi; ceza infaz kurumlarında madde bağımlılığı problemi bulunan hükümlüler için destekleyici ortamın oluşturulması amacıyla yargının ve infaz sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam 24 ay sürecek olan proje kapsamında, Türkiye’de yargı ve infaz alanında dört temel bileşen altında faaliyetler yürütülmesi planlanmaktadır. Türkiye ve AB’deki mevcut durumun analizi ve kapasite geliştirme odaklı bir strateji belgesinin geliştirilmesi, bağımlılık problemi olan yükümlü ve hükümlüler için denetimli serbestlik ve ceza infaz kurumlarında kapasite geliştirme çalışmaları, hâkim ve savcılar ile aday hâkim ve savcıların eğitimleri ve bağımlılık yapıcı maddelere yönelik mevzuat düzenlemeleri konusunda çalışmalar yürütülmesi ve çeşitli çalıştaylar, eğitici eğitimleri ve analiz çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
 

Fotoğraflar