Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasındaki İş Birliği Protokolü Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kişisel gelişimine ve sosyal uyumuna yardım etmeye yönelik uzmanlar tarafından eğitsel, sosyal, kültürel, sportif, proje ve faaliyetler düzenlemek, bu kapsamda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vererek rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin millî, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yeniden suç işlemelerini önlemek, yüksek kalitede oyun, spor ve fiziksel etkinliklere erişimlerini arttırmak, proje ve faaliyetlerin geliştirilmesi hususlarında 27/08/2019 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü uygulamaları çerçevesinde Ankara Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı çalışma toplantısı 09/10/2019 tarihinde Eğitim ve İyileştirme Daire Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenmiştir.
 

Fotoğraflar