Başarı Projesi 1. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Destek Aracı (IPA II) 2016 yılı programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüzün teknik destek modalitesi altında yüklenici WeGlobal firması ile yürütülmekte olan "Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması” kısa adıyla BAŞARI projesinin 1. Yürütme Kurulu toplantısı, Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 13 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirildi.

Toplam 24 ay sürecek olan ve yaklaşık 2 milyon avro bütçeli projenin amacı; madde kullanımı nedeniyle yargı süreci devam eden ve bu nedenle haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişilere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi, bu konuda yargının ve denetimli serbestlik sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol başkanlığında Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda projenin 1. Bileşeni kapsamında yapılan faaliyetler, sağlanan gelişmeler ve gelecek dönemde yapılması planlanan aktiviteler değerlendirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol’un açılış konuşması ile başlayan toplantı, yüklenici firma proje koordinatörü Gözde Türkcan’ın proje hakkında detaylı sunumuyla devam etti. Toplantıda tamamlanan ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar gündeme alındı. Ayrıca toplantıda bir sonraki yürütme kurulu toplantısı tarihi, 15 Mart 2022 saat 14.00 olarak belirlendi.

Toplantıya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri, WeGlobal danışmanlık şirketi proje temsilcileri, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri katıldı.

 

Fotoğraflar