Bölge Zümre Öğretmenler Çalıştayının İlki Erzurum'da Gerçekleştirildi

Ceza ve Tevkifevleri personel eğitim çalışmaları kapsamında kurum öğretmelerine yönelik olarak 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Erzurum Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi, 9 eğitici ve 71 ceza infaz kurumu öğretmenin katılımı ile Bölge Zümre Öğretmenler Çalıştaylarının ilki gerçekleştirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eğitim-öğretim çalışmaları kapsamında ilk kez gerçekleştirilen bu çalıştay ile, Genel Müdürlük tarafından yapılan çalışmalardan öğretmenlerin önceden haberdar edilmesinin sağlanması, eğitim çalışmalarının merkezinde olan kurum öğretmenlerinin mesleki aidiyet duygusunun geliştirilmesi, aynı bölgede çalışan birbirine yakın özellik gösteren veya aynı tip ceza infaz kurumlarında çalışan öğretmenlerin birlikte yapacağı planlamalar ile mesleki gelişimlerinin ve ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim çalışmalarının niteliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla bölge zümre çalıştaylarına Denizli ve İstanbul personel eğitim merkezlerinde devam edilmesi planlanmaktadır.
 

Fotoğraflar