Ceza infaz Kurumları Reçete Provizyon Sisteminin Eğitim Açılışı Yapıldı

Türk Eczacıları Birliği ile Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Ceza İnfaz Kurumları Reçete Provizyon Sisteminin (CETAS) tüm ceza infaz kurumlarında uygulamaya geçilmesi amacıyla kullanıcılara, 25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde Türk Eczacıları Birliği yetkilileri tarafından verilecek eğitici eğitiminin açılışı yapıldı.

Açılışa Genel Müdürlüğümüzden Genel Müdür Yardımcıları Abdullah ÇITLAK, Namık Kemal VAROL ve Hasan AKCEVİZ, Tetkik Hâkimleri Banu DEMİRCİ ALTAY, Hüseyin KOCABAY, Alperen ÖZTÜRK, Sinan ÇULLU, Eğitim Merkezi Başkanı Hüseyin ASLAN ve Genel Müdürlüğümüz personeli ile Eczacılar Birliğinin Yazılım Uzmanı Emrah HİMMET ve diğer yetkilileri katılım sağladı.

Hükümlü ve tutukluların ilaç kullanımındaki suistimallerin engellenmesi amacıyla hazırlanan program; hükümlü ve tutuklu reçetesindeki ilaçların sisteme girilmesiyle başlayacak, eczacı tarafından bu ilacın verilip verilmeyeceği sorgusu yapılacak, ilaç temininden sonra ceza infaz kurumu tarafından ilaç fiyatları ve iskonto kontrolleri yapılarak, gerektiğinde uygulama üzerinden onay–red işleminin gerçekleştirilmesiyle faturalandırma işlemi sonuçlandırılacaktır.

Genel Müdür Yardımcısı Abdullah ÇITLAK yaptığı konuşmada, bu sistem sayesinde personel, zaman ve bütçe konusunda ciddi tasarruf sağlanacağı, sistemin kullanılmasının zorunlu olduğu, eksiksiz veri girişi yapılıp yapılmadığı hususunda kurum müdürlerinin ilgili personeli denetleyerek gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususlarına vurgu yaptı.

Fotoğraflar