Ceza İnfaz Kurumlarında Açılacak Okulların Planlaması Yapıldı

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin iyileştirme çalışmaları kapsamında öğrenimlerinin tamamlanması ile kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla imzalanan iş birliği Protokolü çerçevesinde okullaşma çalışmasının ilk adımı atıldı.

9 Mart 2020 tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından imzalanan “Adalet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Öğretim İş Birliği Protokolü” ile ceza infaz kurumlarının okullaşmasının; bu kapsamda ceza infaz kurumlarında anaokulları, özel eğitim sınıfları ve  mesleki eğitim merkezleri ile lise programları açılmasının önü açılmıştı. 

Örgün eğitim dışında kalan tutuklu ve hükümlülerin eğitimlerine devam etmeleri için ceza infaz kurumları bünyesinde mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, bu mesleki eğitim merkezlerinde lise diplomasına erişim programlarına katılımın sağlanması, okul öncesi eğitim ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için anaokulları ve özel eğitim sınıflarının açılması amacıyla yapılan çalışmalarına ilişkin iş birliği Protokolü uyarınca Merkez Yürütme Kurulunun birinci toplantısı 14.05.2020 tarihinde her iki bakanlığın yetkililerinin katılımı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Merkez Yürütme Kurulu toplantısında; Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde pilot uygulama yapılmasına, bu amaçla 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitime başlamak üzere Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılmasına; yine 2020-2021 eğitim öğretim yılında 77 ceza infaz kurumunda mesleki eğitim merkezlerine bağlı eğitim birimleri açılarak meslek eğitimlerine başlanmasına ve bu eğitim birimlerinden 22’sinin 2021-2022 eğitim öğretim yılında müstakil mesleki eğitim merkezine dönüştürülmesine karar verildi. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu birinci toplantısına; Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, Eğitim ve İyileştirme Daire Başkanı Çelebi Yılmaz, İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Fettah Çavuş,  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Süleyman Akgül; Eğitim Ortamları, Öğrenme Süreçleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Daire Başkanı Mehmet Bölücek, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tuncay Morkoç; Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanı Yakup Demir; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mete Kızılkaya; Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ertuğrul Karalar; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Murat Ağar katıldı.
 

Fotoğraflar