Annemleyim Projesinin 2. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ceza İnfaz Kurumlarında Annesinin Yanında Kalan Çocuklar için Kurum Modeli Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz’ın katılımıyla yapılan toplantıya AB Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, yüklenici firma temsilcileri katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda proje yürütme kurulu bir sunum gerçekleştirdi ve katılımcılar projeyle ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Kısa adı ‘Annemleyim’ olan proje ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuklara yönelik başlatılan bir AB projesi olarak hayata geçirildi. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi 2016 yılı programı kapsamında başlatılan projeyle, ceza infaz kurumlarının fiziksel ve sosyal koşullarının çocuğun yüksek yararına uygun olarak düzenlenmesi amaçlanıyor.

18 ay boyunca uygulanacak olan proje kapsamında, annelerinin yanında kalan çocukların bulundukları kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi ve çocuklarla ilgili çalışmalarda koordinasyon ile işbirliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetler yapılacak. Bu doğrultuda ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuklar, ebeveyni ceza infaz kurumunda olan çocuklar, çocuklarla çalışan kurum personeline yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Proje kapsamında çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve STK’lar ile işbirliğine yönelik ortak çalışmalar planlanıyor.