Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” Kapsamında, Ceza İnfaz Kurumlarına Yapılan İzleme Ziyaretlerinin Koordinasyonuna İlişkin 2.Yuvarlak Masa Toplantısı

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi" kapsamında ceza infaz kurumlarına yapılan izleme ziyaretlerinin koordinasyonu amacıyla çevrimiçi 2. yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Daire Başkanı Serdar Yılmaz, İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin STAWE, İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tiziano BALMELLI, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE’nin açılış konuşmaları ile başlanmıştır.

İlki 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Konseyi uzmanları ve Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinden katılımcıların yanı sıra farklı illerden izleme kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer almıştır.

Türk-Alman Üniversitesi Dekanı Sn. Ali Kemal YILDIZ moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel oturumuna, Kamu Denetçisi Yahya AKMAN, Ulusal Önleme Mekanizması Koordinatörü Abdulmuttalip ZARARSIZ, Silivri İzleme Kurulu Üyesi Zeynep Duygu Ulusoy, Adalet Başmüfettişi Abdulhalim SAĞLAM, Cumhuriyet Savcısı Mehmet AVCI ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler katılmış ve görüşlerini beyan etmişlerdir.

Toplantı soru cevap ve değerlendirme bölümleri ile tamamlanmıştır.
 

Fotoğraflar