Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Eğitim Modülleri Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi" kapsamında 30 Kasım - 4 Aralık 2021 tarihleri arasında eğitim modülleri üzerine çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmeye başlandı.
 
Çalışma grubu toplantısına, Dış İlişkiler Daire Başkanı Fatih Güngör, Eğitim ve İyileştirme Daire Başkanı Dr. Hüseyin Şık, Sağlık Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Rıdvan Özkan ile projede görevli uzmanların yanı sıra ülke genelinde görev yapmakta olan izleme kurulu üyeleri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Başkontrolörler, Cumhuriyet savcıları, infaz hâkimleri ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu temsilcileri katılım sağlamıştır.
 
Açılış konuşmaları ile başlayan proje faaliyetinde projede alınan mesafe, bu zamana kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin izleme kurulu üyeleri üzerinde zihinsel dönüşüme etki etmesi ile sivil izleme kurullarının etkinliğinin artırıldığı ifade edilmiş, ayrıca söz konusu eğitim faaliyetleri ile de ileriye dönük yatırımlar yapıldığı belirtilmiştir.

Proje süresince ilki Temmuz 2021 yılında gerçekleştirilen eğitim modülleri çalışma grubu toplantısında; “İletişim Becerileri ve Görüşme Teknikleri”, “Sivil İzleme Kurullarının Hak, Yetki ve Sorumlulukları ile Hükümlü ve Tutukluların Ceza İnfaz kurumlarındaki Hakları, Yükümlülükleri ve Disiplin İşlemleri” , “ Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin İzlenmesi”,  “Sivil İzleme Kurullarının Ceza infaz Kurumu Ziyaret Metodolojisi ile Kurullar için Etkili Rapor Yazma Teknikleri” ve “Sivil İzleme Kurulları Tarafından İncelenen Konulara İlişkin İnsan Hakları Standartları ve Uluslararası Standartlar” konu başlıklarında eğitim modülü sunumları yapılmaya başlanmıştır.
 

Fotoğraflar