Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi 2. Yıllık Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi" kapsamında 21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya’da Yıllık Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Yıllık Koordinasyon Toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Serik Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Antalya Adalet Komisyonu Oğuzhan Yaşar, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofis Başkanı Cristian Urse, Avrupa Konseyi Ceza Hukuku İşbirliği Birim Başkanı Tanja Rakuzic-Hadzic ile projede görevli yabancı ve yerel uzmanların yanı sıra ülke genelinde görev yapan 78 izleme kurulu üyesi, Adalet Başmüfettişleri, Başkontrolörler, Cumhuriyet savcıları ve infaz hâkimleri katıldı.

Proje süresince ilki 2021 yılında gerçekleştirilen 2.Yıllık Koordinasyon Toplantısında; “Mahkûmlarla mülakat teknikleri”, “Raporlama” ve “Diğer izleme mekanizmaları ile iletişim ve işbirliği”, “Bireysel şikâyetler ve başvuru mekanizmaları” konu başlıklarında grup çalışmaları ve sunumlar yapıldı. Program görüş ve değerlendirmeler alınarak sonlandırıldı.
 

Fotoğraflar