''Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” 4. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi" 4. yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Genel Müdürümüz Yunus ALKAÇ ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE’nin açılış konuşmaları ile başlandı.

Toplantıda, bir önceki yürütme kurulunda alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirilen proje faaliyetlerinin özetini içeren kısa dönem raporu yürütme kurulu ile paylaşılarak, bir sonraki dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlere ilişkin altı aylık plan hakkında görüş ve öneriler alındı.
 

Fotoğraflar