Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” Kapsamında, Ceza İnfaz Kurumlarına Yapılan İzleme Ziyaretlerinin Koordinasyonuna İlişkin Yuvarlak Masa Toplantısı

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi" kapsamında ceza infaz kurumlarına yapılan izleme ziyaretlerinin koordinasyonu amacıyla çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

   Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Hasan AKCEVİZ, İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin STAWE, İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tiziano BALMELLI, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE’nin açılış konuşmaları ile başlanmıştır.

   Toplantıda, Avrupa Konseyi uzmanları ve Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinden katılımcıların yanı sıra farklı illerden izleme kurulu üyeleri de yer almıştır.

   Türk-Alman Üniversitesi Dekanı Sn. Ali Kemal YILDIZ moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel oturumuna, Kamu Denetçisi Yahya AKMAN, Ulusal Önleme Mekanizması Koordinatörü Abdulmuttalip ZARARSIZ, Ankara İzleme Kurulu Başkanı Mustafa Vahdet SÜRÜCÜ,  Adalet Başmüfettişi Abdulhalim SAĞLAM, Cumhuriyet Savcısı Mehmet AVCI ve Başkontrolör Ali MACİT katılmış ve görüşlerini beyan etmişlerdir.

   Toplantı soru cevap ve değerlendirme bölümleri ile tamamlanmıştır.
 

Fotoğraflar