Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Kapsamında Temel Araştırma ve Bölgesel Toplantı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çalışma Grubu Toplantısı

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen ve 3 yıl sürecek olan "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin" temel araştırma ile İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen iki bölgesel toplantıda elde edilen sonuçlarının değerlendirilerek raporlanması amacıyla 16-17 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma Grubu toplantısına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı  Fatih Güngör ile Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Serdar Sezer'in açılış konuşmaları ile başlanmış olup söz konusu aktiviteye Başkontrolörler, Adalet Bakanlığı Müfettişi, Türkiye'nin farklı illerinden ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve infaz hâkimleri katılım sağladı.

Projede gelinen aşama itibariyle tamamlanmış olan nitel ve nicel araştırma sonuçları ve yapılan iki bölgesel toplantı çıktıları gözetilerek hazırlığı yapılan temel ihtiyaç raporuna ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeler yapılarak program sonlandırıldı.
 

Fotoğraflar