Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Kapsamında Temel Araştırma ve Değerlendirme Ziyaretinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bölgesel Toplantısı

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyinin teknik desteğiyle yürütülen ve 3 yıl sürecek olan "Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin" temel araştırma ve değerlendirme ziyaretinin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 18-19 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da ikinci bölgesel toplantısı gerçekleştirildi.

Bölgesel toplantıya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Serdar SEZER'in ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Fatih GÜNGÖR’ün açılış konuşmaları ile başlanmış olup söz konusu aktiviteye Başkontrolörler, Adalet Bakanlığı Müfettişi, Türkiye'nin farklı illerinden ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve infaz hâkimleri katılım sağladı.

Projenin genel tanıtımı ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirici sunumların ardından, çalışma grubu oturumları yapılmış ve grup çalışmalarının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler ve öneriler sunularak program sonlandırıldı.
 

Fotoğraflar