Ceza İnfaz Kurumlarında Aşırıcılık ve Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

IPA 2 dönemi 2015 yılı programı kapsamında eşleştirme ortağı İspanya ile ortaklaşa yürütülen terör mahkûmlarının radikalleşmelerinin önlenmesi ve terör mahkûmlarına yönelik ceza infaz sisteminin ıslah ve idari kapasitesinin iyileştirilmesinin amaçlandığı CARE-Ceza İnfaz Kurumlarında Aşırıcılık ve Radikalleşmenin Engellenmesi Projesinin kapanış töreni 2 Temmuz 2021 tarihi saat 10.00’da Hilton Otel Ankara’da yapıldı.

İspanya Proje Lideri Sayın Carmen Martinez Aznar’ın ve İspanya Ceza İnfaz Kurumları Genel Sekreterliği Genel Müdürü Sayın Angel Luis Ortiz’in video konuşmaları ile başlayan kapanış töreninde Genel Müdürümüz Yunus Alkaç, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın Dr. Hakan Ertürk ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İş birliği Başkanı, Elçi Müsteşar Sayın André LYS konuşma yaptılar.

Proje kapsamında elde edilen kazanımlar ve proje sonuçları ile ilgili sunum gerçekleştiren eşleştirme ortağı İspanya Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Sayın Angel Vicente Lopez Muriel’in konuşması ile projenin kapanış toplantısı sonlandı.

 

Fotoğraflar