Ceza İnfaz Kurumlarında Terör ve Tehlikeli Mahkûmların İdaresinin İyileştirilmesi ve Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

CARE - Ceza İnfaz Kurumlarında Aşırıcılık ve Radikalleşmenin Engellenmesi Projesi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı 2 Temmuz 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

IPA 2 dönemi 2015 yılı programı kapsamında eşleştirme ortağı İspanya ile ortaklaşa yürütülmekte olan proje ile terör mahkûmlarının radikalleşmelerinin önlenmesi, terör mahkûmlarına yönelik ceza infaz sisteminin ıslah ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Yürütme Kurulu Toplantısı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantıya İspanya Proje Lideri Carmen Martinez Aznar, Proje Teknik Ekibi, Proje Bileşen Liderleri, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcisi ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi katılım sağlamıştır.

Fotoğraflar