Ceza İnfaz Kurumlarında Terör ve Tehlikeli Mahkûmların İdaresinin İyileştirilmesi ve Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

IPA 2 dönemi 2015 yılı programı kapsamında İspanya ile ortaklaşa yürütülmekte olan eşleştirme projesi ile ceza infaz kurumlarında radikalleşmelerinin önlenmesi, terör mahkûmlarına yönelik ceza infaz sisteminin ıslah ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sözleşmeye göre 2021 Şubat ayında tamamlanması planlanan projenin pandemi koşullarına bağlı olarak 11 Mart 2020 tarihinden 7 Eylül 2020 tarihine kadar askıya alınmış olması nedeniyle 2021 yılı Ağustos ayına uzatılmasına yönelik prosedür başlatılmıştır.

Projede elde edilen gelişmeleri ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek üzere üç ayda bir yapılan yürütme kurulu toplantılarının 6'ncısı  Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Başkanlığı ve üye ülke temsilcilerinin katılımı ile 11 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Genel Müdürümüz Sayın Yılmaz Çiftci’nin konuşması ile başlandı. Sayın Çiftci, Koronavirüs sebebiyle çevrimiçi yapılan bu toplantıların en yakın zamanda yüz yüze devam etmesini umduğunu dile getirerek toplantının herkes için verimli geçmesini diledi. Açılış konuşmasının ardından sözü İspanyol proje lideri Carmen Martinez Aznar’a bıraktı. Sayın Aznar’da konuşmasında benzer dileklerde bulundu.

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Angel Vicente Lopez Muriel'in  projenin son 3 aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve bir sonraki iş planında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin sunumundan sonra toplantı soru-cevap  bölümü ile tamamlanmıştır. 
 

Fotoğraflar